Psychosociale hulp

Psychosociale hulpverlening is ook een belangrijke taak. De maatschappelijk werker zal tijd nemen om te luisteren naar jouw probleem en om samen met jou naar een oplossing te zoeken.

Er kan gezocht worden naar oplossingen of ondersteuning bij persoonlijke, relationele, opvoedkundige en psychologische problemen.

De gesprekken blijven volledig vertrouwelijk, want de maatschappelijk werker is gebonden door het beroepsgeheim.

Indien er uitgebreide psychosociale hulpverlening nodig is, zal de maatschappelijk werker doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde partner.

Voorwaarden

Je bent inwoner van Kuurne.