Overlijden - aangifte

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Voorwaarden

De aangifte gebeurt meestal door de begrafenisondernemer en wel zo snel mogelijk na het overlijden.

Het overlijden moet aangegeven worden vóór de begrafenis plaats vindt. Er is echter geen termijn bepaald voor de aangifte van overlijden.

De begrafenis moet plaats hebben binnen de vijf dagen na de aangifte van het overlijden.

Als in het gezin van de overledene nog ongehuwde, minderjarige kinderen zijn, verwittigt het gemeentebestuur de Vrederechter, die een familieraad zal bijeenroepen om een voogd te kiezen die waakt over het algemeen welzijn van deze minderjarigen.

Wat moet je meenemen?
 • overlijdensattest geneesheer
 • trouwboekje
 • identiteitskaart en rijbewijs van de overledene
 • identiteitskaart van de aangever
 • een eventuele laatste wilsbeschikking
Extra informatie

Administratieve afhandelingen: Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank
 • notaris
 • verzekeringsmaatschappij
 • huiseigenaar
 • watermaatschappij
 • leverancier van gas en elektriciteit

Afspraak

Voor een aangifte van burgerlijke stand maak je voortaan een afspraak. Opgelet: bij het maken van een afspraak weet je zeker dat je op de dag van je afspraak bij iemand terecht kan met je vraag. Bij aankomst meld je je aan via het klantenbegeleidingssysteem.

Maak een afspraak