Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten - Aanvraag

Wil je een permanente handelszaak openen van meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in een bestaand gebouw, of voorzie je handelsactiviteiten voor in totaal meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in uw bouwproject, dan heb je daarvoor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig.

Voorwaarden

Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

De aanvraag moet online gebeuren via het Omgevingsloket.

Kosten

Kosten volgens het retributiereglement voor de Omgevingsvergunningen. 

Extra informatie

Deze vergunningsplicht geldt niet voor tijdelijke handelszaken die een bestaand vergund gebouw in gebruik nemen voor minder dan 90 dagen (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of minder dan 180 dagen (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) per jaar. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.