Officiële receptie

Viert jouw vereniging een jubileum (bv. 25-, 50- of 75-jarig bestaan)? Wil je met jouw club een kampioen in de bloemetjes zetten? Organiseerde je een wedstrijd en wil je de winnaars een prijs uitreiken? Presteerde je als atleet of kunstenaar (M/V/X) een bijzondere prestatie?

Kortom, is er één of andere heuglijke gebeurtenis, die je door en met het gemeentebestuur in de kijker wil zetten? Dan kan je hier een officiële ontvangst op het gemeentehuis met een receptie aanvragen.

Voorwaarden

Om de praktische afhandeling in goede banen te leiden, hou je bij elke aanvraag rekening met volgende afspraken:

  • De aanvraag gebeurt minstens 1 maand op voorhand.
  • Een receptie duurt maximum één uur. 
  • Het schepencollege beslist over elke aanvraag.
Kosten

Gratis

Extra informatie

Bevestiging

De vrijetijdsdienst bevestigt je ontvangst schriftelijk (per brief of e-mail).