Notarisaanvragen

Stedenbouwkundige inlichtingen (of notariële inlichtingen, vastgoedinformatie…) zijn inlichtingen over een bepaald perceel, voornamelijk op het vlak van ruimtelijke ordening en milieu. Deze inlichtingen worden over het algemeen aangevraagd door de notaris voor een akte verleden wordt, of door een vastgoedmakelaar bij het te koop / te huur stellen van een goed. Ook een particulier kan de inlichtingen over zijn eigendom aanvragen, al gebeurt dit slechts zelden.

Het dossier van stedenbouwkundige inlichtingen bevat:

- een uittreksel uit het gemeentelijk plannenregister

- een uittreksel uit het gemeentelijk vergunningenregister

- een aanvullend inlichtingenformulier waarop oa. informatie voorkomt inzake milieu, huisvesting en bepaalde gemeentebelastingen.

Het dossier van stedenbouwkundige inlichtingen betreft steeds een momentopname en heeft een louter informatieve waarde.

Kosten

Een dossier kost 60 euro. Wanneer de aanvraag maximaal 3 percelen betreft in eigendom van dezelfde personen en aanpalend aan elkaar, kunnen deze percelen in 1 keer behandeld worden. Zo niet moeten meerdere aanvragen gebeuren en wordt per aanvraag 60 euro gevraagd.

Aanvraag

Een aanvraag tot stedenbouwkundige inlichtingen kan enkel via het webformulier hieronder. 

De gemeente behandelt uw aanvraag binnen de 30 dagen.

Na indienen van uw aanvraag ontvangt u een e-mail met betalingsvoorschriften. Betaling gebeurt enkel via gestructureerde mededeling.