Naamsverandering - aanvraag

Veranderen van naam

Een verandering van een naam wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. U moet een gegronde reden hebben en de procedure duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar. De naamsverandering wordt goedgekeurd bij koninklijk besluit.

Voorwaarden

Een procedure tot naamsverandering kan alleen worden ingediend door:

 • personen van Belgische nationaliteit
 • VN-vluchtelingen
 • staatlozen

De volgende gevallen zijn voorbeelden van situaties waarin u een naamsverandering toegestaan kan worden:

 • U bent een genaturaliseerde Belg en een minder vreemd klinkende naam kan uw integratie bevorderen.
 • U kreeg samen met uw partner een kind. De vader heeft het kindje pas een jaar na de geboorte erkend en jullie hebben besloten om het nu de naam van de vader te geven.
 • U adopteerde een kind in het buitenland en de naam van het kindje werd niet aangepast tijdens de adoptieprocedure.
Kosten

Wie zijn naam wil veranderen, betaalt een registratierecht van 49 euro.

Deze kosten lopen op tot 740 euro als:

 • u een andere naam of een woord wilt toevoegen
 • u een hoofdletter wilt vervangen door een kleine letter
Extra informatie

U kunt ook de brochure over naamsveranderingen van de FOD Justitie raadplegen. https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/naamsverandering/verandering_familienaam

Adressen en websites

FOD Justitie - dienst Naamsveranderingen

Waterloolaan 115 1000 Brussel

Vast : 02 542 67 01 Vast : 02 542 67 03 Vast : 02 542 66 75 Fax : 02 542 70 23 E-mail info@just.fgov.be

Website: http://www.belgium.be 

Stap 1:

Schriftelijk verzoek

U moet een schriftelijk verzoek richten aan:

FOD Justitie

Dienst naamsveranderingen

Waterloolaan 115

1000 Brussel

In uw verzoek moet u de volgende gegevens duidelijk vermelden:

 • de nieuwe aangevraagde naam
 • de reden waarom u uw naam of die van uw kind wilt veranderen
 • eventuele bewijsstukken die uw aanvraag kunnen ondersteunen

Aan de aanvraag tot naamsverandering moet u de volgende documenten toevoegen:

 •     een afschrift van de geboorteakte
 •     een recent bewijs van uw verblijfplaats
 •     een bewijs van de Belgische nationaliteit. Vluchtelingen en staatlozen moeten een attest voorleggen dat hun status bewijst.
 •     een schriftelijke verbintenis dat u de registratierechten zult betalen als de aanvraag wordt goedgekeurd

Stap 2:

Verzending

De FOD Justitie zal de aanvraag naar de gerechtelijke overheden sturen.

Sinds januari 2002 stuurt de FOD Justitie de aanvragen in principe niet meer voor onderzoek naar de gerechtelijke overheid. Soms kunnen wel bijkomende documenten gevraagd worden, zoals een recent blanco uittreksel van het strafregister.

Stap 3:

Onderzoek

Samen met de plaatselijke politie zullen zij een onderzoek voeren naar de naamsverandering. Tijdens dit onderzoek worden alle betrokken personen naar hun mening gevraagd over de aangevraagde naamsverandering.

De betrokken personen kunnen zijn:

 • de aanvrager
 • de ouders
 • de grootouders
 • broers of zussen

De resultaten van het onderzoek worden vervolgens doorgestuurd naar de dienst naamsveranderingen van de FOD Justitie.

Een verzoek over een minderjarig kind moet door beide ouders ingediend worden. Als een vonnis de uitoefening van het ouderlijk gezag aan één ouder heeft toegekend, dan is deze persoon bevoegd om het verzoek alleen in te dienen.