Mijn verbouwlening

De Vlaamse Mijn Verbouwlening is een energielening voor het uitvoeren van energiebesparende werken. Voor leningen die vanaf 24/02/2024 worden aangevraagd, bedraagt de rente 2,75%.

Het betreft een consumentenkrediet en komt niet in aanmerking voor belastingvermindering.

Leningsbedrag Maximale looptijd Doelgroep
min. €1.250-
max. €60.000
25 jaar

- Eigenaars bewoners die behoren tot doelgroep van laatste en middelste inkomenscategorie van Mijn Verbouwpremie. *

- Eigenaar-verhuurders

- Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

     

* Alleenstaande: maximaal gezamenlijk belastbaar inkomen van 51.990 euro
* Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal gezamenlijk belastbaar inkomen van 74.280 euro. Dit bedrag wordt met 4.170 euro verhoogd per persoon extra ten laste.
→ Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat de Mijn Verbouwlening wordt aangevraagd.

 

Meer informatie op www.mijnverbouwlening.be of op de website van het Energiehuis Warmer Wonen.

Kosten

Voor de aanvraag van Mijn verbouwlening betaal je geen dossierkosten.

Wat moet je meenemen?

Alle documenten die opgesomd staan op de bijgevoegde infofiche.

Extra informatie

Procedure 

Op dit moment bedraagt de doorlooptijd 3 tot 4 maanden tussen aanvraag en akte.

 

Aanvraag online indienen

Een aanvraag voor Mijn VerbouwLening gebeurt online via 'Mijn VerbouwLoket'. U kunt dit zelf doen of u kunt hiervoor een afspraak maken in het woonloket.

  • Een instructiefilmpje vindt u hier.
  • Alle info over de doelgroepen, soorten werken... vindt u hier.
  • Een handleiding voor de digitale aanmelding vindt u hier.

Opgepast: wie een Mijn VerbouwLening wil aanvragen voor een niet-commerciële instelling of wie een 2de schijf wil aanvragen, kan dit enkel na afspraak in het woonloket. Dit kan nog niet via de digitale aanvraag.

 

Aanvraag via woonloket voorbereiden

Heeft u graag hulp bij het indien van uw aanvraag? Maak dan een afspraak in het woonloket (zie knop onderaan). 

Breng op de afspraak zeker ook alle nodige documenten mee:

Mijn VerbouwLening - eerste gesprek bij aanvraag

Mijn Verbouwlening - opvolging bestaand dossier

Controle

Jouw aanvraag ondergaat een technische en financiële controle. We gaan na of de aangevraagde werken voldoen en of er voldoende mogelijkheid is om de lening terug te betalen.

Goedkeuring en uitnodiging

Na goedkeuring van de leningsaanvraag wordt u uitgenodigd voor de ondertekening van de akte:

  • Ofwel ontvangen de aanvragers een email met link naar een document om digitaal te ondertekenen. Dit kan enkel ondertekend worden met de Eid en pincode / kaartlezer. 
  • Ofwel wordt de akte op papier bezorgd aan het woonloket. Alle aanvragers dienen aanwezig te zijn om de akte te ondertekenen.

 

Bij een renteloze lening gaat de aanvrager akkoord :

- met het uitvoeren van een gratis energiescan in de woning. Een energiescan bevat een rondgang in de woning om de grote verbruikers te detecteren, worden tips gegeven om energie te besparen en wordt een pakket aan maatregelen ter waarde van 20 euro geïnstalleerd (spaarlampen, radiatorfolie, buisisolatie, verdeelstekker aan/uit, timer …)

- dat de aangevraagde Mijn Verbouwpremie als vervroegde terugbetaling wordt gebruikt voor Mijn Verbouwlening.

 

Uitbetaling

Tot 36 maanden na ondertekening van de akte kunnen facturen ter uitbetaling worden ingediend. Facturen worden binnen de 15 dagen uitbetaald.

Eén maand na de uitbetaling van de laatste factuur, gaat de eerste terugbetaling door. De terugbetaling gebeurt via domiciliëring.

Op elk moment is een vervroegde terugbetaling van een deel of het volledig openstaand kapitaal mogelijk, zonder bijkomende kosten. Daarvoor neemt de kredietnemer contact op met het woonloket.