Meldingskaart

Elke inwoner van Kuurne kan via deze weg een melding maken van een probleem. Deze melding wordt doorgegeven aan de betrokken dienst.

Voorbeelden van meldingen

  • Lawaai- of geurhinder
  • Sluikstorten of ongedierte
  • Voetpad, fietspad of wegdek beschadigd
  • Omgewaaide bomen
  • Verkeerssignalisatie

Info-Kuurne

Wie Info-Kuurne niet heeft ontvangen tegen het einde van de eerste week van de maand maakt best een melding aan via 'ik heb een vraag'. De gemeente doet er alles aan om Info-Kuurne dan toch nog te (laten) bezorgen.

Andere

Via www.meldpuntwegen.be kunnen weggebruikers en omwonenden eventuele gebreken of gevaarlijke situaties signaleren voor alle gewestwegen, autosnelwegen en gemeentewegen in Vlaanderen.

Een goede straatverlichting draagt bij tot de veiligheid van de bewoners, de voorbijgangers en het verkeer. Defecten kan men melden op 0800 63 535 of http://www.straatlampen.be.

Om een gasreuk te melden bel je naar 0800/65 0 65.

Meldingen over storingen of defecten op het electriciteits- of aardgasnet op het nummer 078 35 35 00, water op het nummer 016 30 13 40.

Tijdens de werkuren kan men naar zijn eigen sectorcentrum bellen, de nummers zijn te vinden op www.vmw.be/organisation. Meldingen over storingen of defecten van het distributienet 078 35 35 34.

Voorwaarden

Bij het indienen van een melding vult u alle gegevens in. Anonieme meldingen worden niet behandeld.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Om je melding te verduidelijken kan je ons altijd foto's bezorgen van de huidige situatie.

Extra informatie

Melding

Je kan een melding maken ter plaatse of telefonisch bij het omgevingsloket. Als je toegang hebt tot een computer kan je de melding maken via het webformulier.

Behandeling

De melding wordt bij ontvangst doorgegeven aan de verantwoordelijke dienst. Je wordt op de hoogte gebracht van een oplossing of er wordt een contactpersoon meegedeeld.