Logo Gemeente Kuurne – gebruik

Het logo is de exclusieve eigendom van de Gemeente Kuurne.

Voorwaarden

Algemeen

Het gebruik mag geen verband houden met doelen, activiteiten of evenementen die onverenigbaar zijn met de Gemeente Kuurne. Het gebruik mag ook geen verband houden met commerciële doeleinden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de visuele afbeelding van het logo te respecteren. Wijzigingen zijn niet toegestaan, tenzij het College van Burgemeester en Schepenen uitdrukkelijk toestemming verleent.

De gebruiker mag het logo niet combineren met een handelsmerk, dienstmerk, symbool, ontwerpnaam of handelsnaam.

Richtlijnen tot het gebruik

Er worden geen kleurschakeringen toegestaan. U gebruikt enkel het origineel, volledig zwart of volledig wit.

Het formaat wordt behouden. U mag het logo niet krimpen of uitrekken.

Het logo mag niet opgesplitst worden. Enkel het pijltje gebruiken is niet toegestaan.

Kosten

Gratis