Inname openbaar domein – aanvraag

Ga je (ver)bouwen en moet je een werfvoertuig, bouwmaterialen, kraan, stelling, container of iets anders kwijt op het voetpad, parkeervak of de rijbaan?

Ga je verhuizen en moet je een verhuiswagen of verhuislift kwijt op het voetpad, het parkeervak of de rijbaan? Laat je iets groots leveren en moet de vrachtwagen of lift zich kort plaatsen op het voetpad, het parkeervak of de rijbaan?

Moet je als aannemer werken op het openbaar domein uitvoeren?

De aanvraag kan 100% digitaal via het digitaal platform

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen? Lees hier meer.

 

 

Voorwaarden

Wanneer moet ik de vergunning aanvragen ?

  • 10 werkdagen op voorhand voor grote innames mét omleiding
  • 5 werkdagen op voorhand voor kleine innames zonder omleiding

Voor het plaatsen van tenten op openbaar domein wend je je tot de vrijetijdsdienst.

Kosten
  • Inname < 6 dagen is gratis
  • Inname vanaf 6 dagen : 13 euro/dag
  • Werken in opdracht van nutsmaatschappijen zijn gratis.
Extra informatie

Meer info

De verkeersborden voor het aankondigen van de inname zijn niet langer te verkrijgen via de loods van het gemeentebestuur. Je kan hiervoor terecht bij privéverhuurbedrijven.

Met het digitaliseren van de aanvragen zorgen we ervoor dat er meer afstemming en samenwerking komt tussen alle partijen die het openbaar domein innemen zoals verhuizen, verbouwen en nuts- en wegenwerken. Zo kunnen werken op omleidingstrajecten vermeden worden en conflicten tussen werken en manifestaties beter gedetecteerd worden. Deze samenwerking tussen de verschillende partijen moet de hinder op de openbare weg beperken.

Stap 1

Een inname openbaar domein digitaal aanvragen.

Stap 2

Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer jouw aanvraag volledig is en goed werd ontvangen. Is de inname betalend? Je ontvangt na goedkeuring een betalingsverzoek per mail. Slechts nadat de online betaling werd voltooid, wordt de signalisatievergunning per mail aan jou bezorgd.

In geval van een gratis inname ontvang je de vergunning meteen in je mailbox.

Stap 3

Verkeersborden betreffende het stilstaan en het parkeren dienen 24 uur op voorhand geplaatst te worden met een aangepast onderbord.

Je dient:

  • een foto waarop de parkeerverbodsbordjes zichtbaar zijn alsook het onderbord (met tijdsduur parkeerverbod)
  • een foto EN lijst van alle nummerplaten van de voertuigen die er stonden op het moment van plaatsing bordjes E1
  • de locatie van de zone parkeerverbod (straatnaam en huisnummer(s))

te bezorgen aan de dienst mobiliteit (mobiliteit@kuurne.be) EN aan politie (pz.vlas@police.belgium.eu).

Stap 4

Je hangt de vergunning op een zichtbare plaats aan de openbare weg.