Huiszwaluw - aanvraag subsidie

Het gaat niet echt goed met de huiszwaluw. Een dikke twintig jaar geleden doken deze kwieke vogeltjes nog talrijk dartel naar beneden in hun gekende, onvoorspelbare vliegstijl. Vandaag zijn ze af en toe nog eens op te merken in onze gemeente.

Het gemeentebestuur wil iets aan deze scheve situatie doen en heeft in 2008 ‘een plan voor het behoud van de huiszwaluw in het centrum van Kuurne’ goedgekeurd op advies van de milieuraad. Het plan trad in werking samen met het ‘gemeentelijk subsidiereglement voor instandhouding van bewoonde nesten voor Huiszwaluwen’.

Voorwaarden

Als u een bewoner bent van een huis waaraan een typisch bewoond nest van een huiszwaluw hangt, heeft u recht op een subsidie van het gemeentebestuur. De subsidie kan oplopen tot 40 euro per jaar. Daarvoor hoeft u niets te doen, alleen het nest laten hangen. De gemeente komt met plezier een plankje onder de bewoonde nesten hangen, zo heeft u zeker geen last van de uitwerpselen van de diertjes.

Stap 1:

Aanvraag

Je kan het aanvraagformulier verkrijgen aan het omgevingsloket in het gemeentehuis of via ons E-loket.

Je vult de aanvraag in en bezorgt deze aan het omgevingsloket.

De aanvraag dient u in tussen 15 mei en 15 juli.

Stap 2:

Controle

Met het indienen van een aanvraag, stemt u er mee in dat de kolonie ter plaatse wordt gecontroleerd in de periode tussen 1 juni en 15 augustus.

Stap 3:

Beslissing en kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist wanneer de subsidie wordt uitbetaald. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing en het tijdstip waarop de subsidie zal worden uitbetaald.

Stap 4:

Verbintenis

Door het indienen van een aanvraag, stemt u er mee in om volgende voorwaarden ter bescherming van huiszwaluwen strikt na te leven:

  • Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren, in de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten.
  • Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, zullen de nesten worden gespaard.
  • Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten.
  • Indien de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt, mag hiervoor enkel een natuurlijk product gebruikt worden.
  • In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken.
  • Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden.

Verantwoordelijke dienst

Marktplein 9
8520
Kuurne
056 73 71 43
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven