Geveltuintjes - biodiversiteit - subsidieaanvraag

Het gemeentebestuur zet sterk in op biodiversiteit, zowel op het openbaar domein als bij particulieren. Als extra stimulans riepen we een subsidie voor geveltuintjes in het leven. De subsidie bestaat in logistieke ondersteuning door de gemeente.

Meer groen in het straatbeeld, niets dan voordelen. Dankzij geveltuintjes wordt zuurstof en fijn stof uit de lucht gefilterd en brengen we de natuur terug in het straatbeeld. In de zomer brengt het je huis afkoeling. De biodiversiteit is goed voor de bijen, vlinders en vogels.

Om dit groener straatbeeld te stimuleren werkten we een subsidiereglement biodiversiteit uit. We leggen hierin de nadruk op het versterken van natuurwaarden binnen de gemeente door het inrichten en het beheren van kleine landschaps- en groenelementen.

Ook het aanplanten van een solitaire waardevolle hoogstammige streekeigen boom, het inzaaien van een bloemenweide, aanplanten van vaste planten in de voortuin, … werden opgenomen in het gemeentelijk subsidiereglement biodiversiteit.

Wat is een geveltuintje?

Een straattegeltuintje is een aanplanting van groen op het openbaar domein gelegen tegen een muur of een afsluiting van een private eigendom of een eigendom van een openbaar bestuur of openbare instelling.

Eénmalige toelage

Binnen de perken van in het jaarlijks budget voorziene en goedgekeurde kredieten kan het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen en kleine groenelementen in het stadlandschap. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de geveltuintjes.

Voorwaarden

De betoelaagbare objecten moeten gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Kuurne.