Gemachtigd opzichter

Veilig naar school … dankzij de gemachtigd opzichters !

U kent ze wellicht, de gemachtigd opzichters. Op 9 plaatsen in onze gemeente helpen ze de kinderen bij het oversteken van drukke of gevaarlijke plaatsen.

Verkeersonveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes weerhoudt heel wat ouders ervan om hun kinderen zelfstandig naar school te sturen. De kinderen zelf met de wagen brengen, lijkt veiliger. Het gevolg hiervan is dat steeds meer kinderen met de wagen worden gebracht. Hierdoor neemt het autoverkeer in de schoolomgeving enorm toe en dat zorgt voor onveilige situaties.

De gemachtigd opzichters spelen een belangrijke rol. Door ze in te zetten, krijgen de ouders de mogelijkheid om hun kinderen toch op een veilige manier te voet of per fiets naar school te laten gaan. Een ploeg vrijwilligers zorgt dagelijks dat uw kinderen veilig naar school kunnen.

Voorwaarden

Iedereen die minstens 18 jaar oud is, een korte opleiding heeft gevolgd, en door de burgemeester is gemachtigd. (Groot)ouders, leerkrachten, vrijwilligers, … komen in aanmerking.

Extra informatie

De lokale politie staat in voor de opleiding. De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte (2-tal uurtjes) en een praktisch gedeelte. Het gemeentebestuur zorgt voor de vergoeding, de uitrusting en de verzekering.

Wat is de taak van de gemachtigd opzichter ?

Autobestuurders mogen geen groep kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden breken (art. 40 van de wegcode) wanneer die de rijbaan oversteken onder controle van een gemachtigd opzichter. Om het verkeer stil te leggen moet de gemachtigd opzichter gebruik maken van een schijf met het verkeersbord C3 afgebeeld en drager zijn van de wettelijke uitrusting (hesje en armband).