Geboorteakte - uittreksel

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Voorwaarden

U kunt een uittreksel van een geboorteakte enkel aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

Kosten

Gratis.

Wat moet je meebrengen?

  • uw identiteitskaart
  • een volmacht van de betrokkene of rechthebbende en een kopie van diens identiteitskaart (een volmacht bevat naam, adres, geboortedatum en handtekening van de betrokkene of rechthebbende en naam, adres en geboortedatum van de volmacht drager)

Stap 1:

Aanvraag

Een uittreksel uit de geboorteakte kan men aanvragen op verschillende manieren:

Stap 2:

Verzending

Het uittreksel aangevraagd aan het loket is onmiddellijk beschikbaar.

Documenten die online aangevraagd werden, krijg je binnen de tien werkdagen via de post toegestuurd.

Verantwoordelijke dienst

Marktplein 9
8520
KUURNE
056 73 71 28
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven