Geboorteakte - uittreksel

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Voorwaarden

Je kan een uittreksel van een geboorteakte enkel aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • jouw identiteitskaart
  • een volmacht van de betrokkene of rechthebbende en een kopie van diens identiteitskaart (een volmacht bevat naam, adres, geboortedatum en handtekening van de betrokkene of rechthebbende en naam, adres en geboortedatum van de volmacht drager)
Extra informatie

Aanvraag

Een uittreksel uit de geboorteakte kan je aanvragen op verschillende manieren:

  • Via het loket van Burgerzaken
  • Via het E-loket

Verzending

Het uittreksel aangevraagd aan het loket of digitaal is onmiddellijk beschikbaar.