Financiële steun - aanvraag

Je hebt geen recht op leefloon of je moet een grote uitgave doen, dan kan je recht hebben op financiële steun. Via een gesprek met de maatschappelijk werker zal er gezocht worden naar een mogelijke oplossing voor jouw financieel probleem.

Het kan dus gaan over steun aan vreemdelingen. Dan volg je de voorwaarden van het leefloon (behalve de nationaliteitsvoorwaarde).

Of het kan gaan over extra financiële steun boven op je bestaand inkomen. Het sociaal onderzoek zal uitwijzen of je daar recht op hebt.

Voorbeelden van extra financiële hulp zijn:

  • Huurwaarborg bij verhuis
  • Hoge medische uitgaven
  • Kosten schoolgaande kinderen

Recht op steun of niet, dat wordt beslist op het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Elke individuele vraag wordt daar via een sociaal verslag besproken. Ook wordt er beslist of dat de financiële steun moet worden terugbetaald. Soms wel en soms niet, dat is afhankelijk van je financiële situatie.

Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaart
  • bankuittreksels van alle rekeningen van de laatste 3 maanden
  • Documenten die betrekking hebben op je vraag, bv. factuur