European Disability Card (EDC) - aanvraag

Een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra,…) en een aantal voordelen in die domeinen biedt.

Voorwaarden

De organisaties die de EDC aanvaarden, maken die via hun eigen communicatiekanalen (website, folders,…) kenbaar. Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart. Het kan gaan om kortingen, maar ook audiogidsen, voorbehouden plaatsen, enz.

Er is een aparte website over de EDC, waarop je een lijst zal kunnen terugvinden van voorbeelden van organisaties die de kaart aanvaarden: www.eudisabilitycard.be.

De European Disability Card zal tegen januari 2018 ook in 7 andere Europese landen gelanceerd worden (Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië).

Kosten

De EDC is gratis.

Wat moet je meenemen?

Personen met een handicap hebben recht op de EDC als ze een dossier hebben bij één van deze 5 Belgische instellingen:

  • De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap)
  • Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
  • Het AViQ (Agence pour une Vie de Qualité)
  • de PHARE (Service Personne Handicapée Autono­mie Recherchée)µ
  • de DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben)

 

Hoe de kaart kan aangevraagd worden, is verschillend voor elk van de 5 instellingen.

Aanvraag van de kaart bij de DG Personen met een handicap

Men heeft er recht op de kaart als ze de handicap al hebben erkend en/of als de persoon andere voordelen geniet zoals een tegemoetkoming, een parkeerkaart,…

Het volstaat om het rijksregisternummer door te geven van de persoon die de kaart nodig heeft, de pasfoto wordt automatisch uit het Rijksregister gehaald. Indien het gaat om een kindje dat geen kids-ID heeft, zal er geen foto op de kaart getoond worden. Ongeveer een maand na de aanvraag krijgt de burger de kaart per post opgestuurd. De kaart is 5 jaar geldig, ongeacht de duur van de erkenning van de handicap.

Extra informatie

Op de website van DG personen met een handicap kan je een folder terugvinden over de EDC en een “easy to read”-versie ervan.

Ga naar de website