Erkenning van een kind - aangifte

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of mee-moederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader.

Sinds 1 januari 2015 kunnen ook ongehuwde meemoeders (binnen een lesbische relatie) het kind erkennen.

Een erkenning door de meemoeder is ook een mogelijkheid in volgende gevallen:

 • U bent een gehuwde of ongehuwde meemoeder en u hebt een kind dat geboren is voor 1 januari 2015 en dat u nog niet geadopteerd hebt.
 • U bent meemoeder en u volgt een adoptieprocedure voor het kind van uw partner. U kan de adoptieprocedure in dat geval stopzetten en het kind erkennen.
Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
 • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

 

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, dan moet de echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente gaan om een authentieke akte te laten opmaken.

Als u de erkenning vóór de geboorte niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet u bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Kosten

De erkenning van een kind is gratis.

Wat moet je meenemen?
 • Identiteitskaarten
 • Uittreksel of afschrift van uw geboorteaktes
 • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.
Extra informatie

Een kind erkennen kan je doen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte zelf.
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Aanvraag

Voor een aangifte van burgerlijke stand maak je voortaan een afspraak. Opgelet: bij het maken van een afspraak weet je zeker dat je op de dag van je afspraak bij iemand terecht kan met je vraag. Bij aankomst meld je je aan via het klantenbegeleidingssysteem.

Maak een afspraak