Erkenning van een kind

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jou en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als jouw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Ongehuwde meemoeders kunnen het kind erkennen.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente gaan om een authentieke akte te laten opmaken.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
  • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

Als de vader gehuwd is met een andere partner dan de moeder, dan moet de echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Kosten

De erkenning van een kind is gratis.

Wat moet je meenemen?
  • de identiteitskaarten van beide ouders
  • bij erkenning vóór de geboorte: een doktersattest waarin de zwangerschap wordt bevestigd en de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld

Beide ouders zijn aanwezig bij de erkenning.

Extra informatie

Een kind erkennen kan je doen bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar je bent ingeschreven.

  • vóór de geboorte met een doktersattest met de vermoedelijke bevallingsdatum
  • bij de geboorteaangifte zelf (de aangifte gebeurt steeds in de gemeente waar het kind geboren is)
  • na de geboorte (zonder tijdslimiet)

Opgelet: het gemeentehuis is enkel open op afspraak!

Maak een afspraak voor erkenning van een kind