Elektronische vreemdelingenkaart A - aanvraag verlenging

Een A kaart is een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, geldig voor een tijdelijk verblijf. Om dat tijdelijk verblijf te verlengen, moet er een aanvraag ingediend worden tussen de 45ste en 30ste dag vóór het vervallen van de huidige A kaart. Die aanvraag hangt vaak samen met het binnenbrengen van documenten.

De aanvraag en de binnengebrachte documenten worden door de Dienst Andere Nationaliteiten opgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Zij nemen een beslissing en sturen instructies naar de Dienst Andere Nationaliteiten. Deze nodigt jou dan persoonlijk uit op afspraak om uw nieuwe kaart aan te maken.

Voorwaarden

Niet-EU burgers die in het bezit zijn van een A kaart op basis van gezinshereniging, humanitaire of medische regularisatie, subsidiaire bescherming, arbeidsmigratie, studies, langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat.

De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach). Als uw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u geen paspoort aanvragen.

Kosten

De biometrische kaart en verblijfskaart kost € 20,00.

Wat moet je meenemen?
  • Huidige verblijfskaart
  • Gevraagde documenten (in vele gevallen vind je die op de beslissing van vorig jaar, maar je kan ook terecht bij de dienst burgerzaken voor meer informatie)
  • 1 recente kleurenpasfoto (max. 1 jaar oud) die voldoet aan de I.C.A.O. normen