Elektronische identiteitskaart (eID of Kids-ID) - aanvraag

Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met uw identiteitskaart kunt u ook uw nationaliteit en identiteit bewijzen in het buitenland. Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij te hebben.

Elke Belg kan een identiteitskaart aanvragen vanaf de leeftijd van 12 jaar.

De elektronische identiteitskaart (eID) is 10 jaar geldig. De identiteitskaart voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar is 6 jaar geldig, de identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig.

In de eID zit een microchip ingebouwd. Deze chip bevat:

 • een identificatiecertificaat waarmee u uw identiteit kunt bevestigen wanneer u uw eID in een kaartlezer steekt.
 • een handtekeningcertificaat waarmee u een elektronische handtekening kunt plaatsen onder elektronische documenten.

U kunt de eID alleen gebruiken met uw persoonlijke PIN-code.

Bij de aanvraag van uw eID krijgt u een brief met uw PIN-code en PUK-code. Die brief moet u goed en veilig bewaren.

 • U hebt uw PIN-code (Personal Identification Number) nodig om uw eID te gebruiken (vergelijk het met de code van uw bankkaart of uw mobiele telefoon).
 • U hebt uw PUK-code (PIN Unlocking Key) nodig om uw geblokkeerde kaart vrij te geven (bv. als u na enkele pogingen om aan te melden telkens de verkeerde PIN-code hebt ingetypt).
Voorwaarden

Voor elke Belg vanaf 12 jaar (kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een Kids-ID krijgen).

De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach). Als uw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u geen identiteitskaart aanvragen.

Uitzonderingen

Mensen ouder dan 75 jaar

De vrijstelling om de identiteitskaart te vernieuwen die vroeger bestond, vervalt omdat ook mensen ouder dan 75 jaar over een elektronische identiteitskaart moeten beschikken. 
De geldigheid van de identiteitskaart voor mensen vanaf 75 jaar werd verlengd tot 30 jaar. Om de 10 jaar moeten de certificaten van de identiteitskaart wel worden vernieuwd zodat de elektronische identiteitskaart bruikbaar blijft.

Mensen die zich niet kunnen verplaatsen

Kunt u zich niet verplaatsen en hebt u een uitnodiging ontvangen om een elektronische identiteitskaart aan te vragen, zorg dan voor een recente pasfoto (maximum 1 jaar oud) en een doktersattest met verklaring dat men zich niet kan verplaatsen. Neem vervolgens contact op met de dienst Burgerzaken om een afspraak vast te leggen. Een medewerker van het Sociaal Huis zal aan huis komen om u het basisdocument te laten ondertekenen. Een door u gevolmachtigd persoon mag nadien uw identiteitskaart komen activeren en afhalen aan de loketten.

Wat als het voor u onmogelijk is om uw handtekening te plaatsen?

Als het voor jou onmogelijk is om je handtekening te plaatsen, dan kan je vrijgesteld worden van ondertekening.

U krijgt een vrijstelling in geval van:

 • analfabetisme
 • een lichamelijke of een mentale handicap
 • een ernstige of langdurige ziekte

Bij de aanvraag van de nieuwe identiteitskaart dien je een bewijs van vrijstelling van de arts mee te brengen. 

Opgelet ! Wanneer je vrijgesteld bent van handtekening, mag je wettelijk op geen enkel document uw handtekening meer plaatsen. Van zodra je weer in staat bent je handtekening te plaatsen, mag je je gerust spontaan aanmelden voor de aanvraag van een nieuwe eID met handtekening.

Kosten

Normale procedure

 • eID: € 18,50
 • Kids-ID: € 7,50

Spoedprocedure levering in de gemeente:

 • eID: € 113
 • Kids-ID: € 102

Spoedprocedure levering in Brussel (FOD Binnenlandse Zaken vanaf 8u30):

 • eID: € 138
 • Kids-ID: € 128

 

Wat moet je meenemen?

Bij de aanvraag van uw elektronische identiteitskaart:

 • een recente pasfoto (max. 1 jaar oud) die voldoet aan de normen vermeld op de oproepingskaart
 • uw huidige identiteitskaart.
 • bij aanvraag van een Kids-ID moet ook het kind aanwezig zijn

Bij het afhalen van uw elektronische identiteitskaart:

 • de brief die u thuis ontvangen hebt waarop uw persoonlijke PIN- en PUK-code vermeld staat
 • uw oude identiteitskaart. Als uw identiteitskaart verloren of gestolen is, neem dan het vervangingsattest van de politie of van het gemeentehuis mee
Extra informatie

In de volgende gevallen moet u zelf een vernieuwing aanvragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van uw kaart
 • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als uw van naam, voornaam of geslacht wijzigt
 • na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als u een kaart aanvraagt in een andere taal, voor zover u gevestigd bent in een gemeente die gemachtigd is om kaarten in de gekozen taal uit te reiken.

Als u de brief met de codes bent kwijtgeraakt kunt u de PIN- en PUK-code opnieuw aanvragen.

Opgelet: als Belg bent u nog steeds verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren dus is het zeer belangrijk om de vervaldatum in het oog te houden. Mocht u zien dat u de vervaldatum bijna bereikt hebt (bv. nog 3 weken geldig) en nog geen oproepingskaart hebt ontvangen, dan kunt u uit eigen beweging een nieuwe kaart komen aanvragen. De oproepingskaart kan immers zoek geraakt zijn.

In dringende gevallen is een spoedprocedure mogelijk (1 dag), hieraan zijn echter extra kosten gekoppeld. Contacteer zo snel mogelijk de dienst Burgerzaken van uw gemeente.

Stap 1:

Oproeping

De identiteitskaart wordt automatisch uitgereikt aan alle Belgen van minstens 12 jaar door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Op het einde van de geldigheidsperiode start het gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure. U ontvangt hiervoor een oproepingskaart. Deze vermeldt aan welke voorwaarden de pasfoto moet voldoen (max. 1 jaar oud) en tegen welke datum u zich persoonlijk bij de dienst burgerzaken moet aanmelden.

U kunt ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij de dienst burgerzaken van uw gemeente.

Stap 2:

Identiteitskaart aanvragen

U meldt zich aan bij de dienst burgerzaken van de gemeente van uw hoofdverblijfplaats, met een recente pasfoto, voor de digitale aanvraag van uw nieuwe identiteitskaart.

Stap 3:

PIN- en PUK-code ontvangen

1 tot 2 weken na de aanvraag krijgt u een brief met de melding dat uw elektronische identiteitskaart beschikbaar is. Op deze brief staan ook uw persoonlijke PIN- en PUK-code vermeld.

Stap 4:

Identiteitskaart afhalen

U meldt zich persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken met de PIN- en PUK-code en uw oude identiteitskaart. Uw nieuwe identiteitskaart wordt geactiveerd en afgeleverd.