Elektronische identiteitskaart (eID of Kids-ID) - aanvraag

Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met een identiteitskaart kan je ook jouw nationaliteit en identiteit bewijzen in het buitenland. 

Elke Belg kan een identiteitskaart aanvragen vanaf de leeftijd van 12 jaar. Vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je verplicht om jouw identiteitskaart altijd bij zich te hebben.

Een elektronische identiteitskaart (eID) is 10 jaar geldig. Een Kids-ID is 3 jaar geldig, een identiteitskaart voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar is 6 jaar geldig, een identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig.

Voorwaarden

Voor elke Belg vanaf 12 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een Kids-ID aanvragen.

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (ICAO).

Aandachtspunten:

 • neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach)
 • hoofd recht naar voren, schouders recht, richt in de camera kijken
 • aangezicht volledig vrij: voorhoofd, kin en ooraanzet moeten zichtbaar zijn
 • ogen goed zichtbaar (brildragers kunnen hun bril afzetten)

Als jouw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kan je geen identiteitskaart aanvragen.

Uitzonderingen

Personen ouder dan 75 jaar

De vroegere vrijstelling om de identiteitskaart te vernieuwen vervalt omdat nu ook personen ouder dan 75 jaar over een elektronische identiteitskaart moeten beschikken. 
De geldigheid van de identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar werd verlengd tot 30 jaar. Om de 10 jaar moeten de certificaten van de identiteitskaart wel worden vernieuwd zodat de eID bruikbaar blijft.

Personen die zich niet kunnen verplaatsen

Kan je zich niet verplaatsen en heb je een uitnodiging ontvangen om een elektronische identiteitskaart aan te vragen, zorg dan voor een recente pasfoto (maximum 1 jaar oud) en een doktersattest met verklaring dat je zich niet kan verplaatsen.

Neem vervolgens contact op met de dienst Burgerzaken om een afspraak vast te leggen. Een medewerker zal aan huis komen om het aanvraagdocument te laten ondertekenen. Een door jou gevolmachtigd persoon mag nadien jouw identiteitskaart komen afhalen.

Wat als het onmogelijk is om je handtekening te plaatsen?

Als het voor jou onmogelijk is om je handtekening te plaatsen, dan kan je vrijgesteld worden van handtekening.

Je krijgt een vrijstelling in geval van:

 • analfabetisme
 • een lichamelijke of een mentale handicap
 • een ernstige of langdurige ziekte

Bij de aanvraag van jouw nieuwe identiteitskaart dien je een doktersattest met verklaring van vrijstelling van handtekening mee te brengen. 

Opgelet ! Wanneer je vrijgesteld bent van handtekening, mag je wettelijk op geen enkel document meer jouw handtekening plaatsen. Van zodra je weer in staat bent jouw handtekening te plaatsen, dien je zich aan te melden voor de aanvraag van een nieuwe eID met handtekening.

Kosten

 

Normale procedure

 • eID: € 23
 • Kids-ID: € 9

Spoedprocedure levering in de gemeente:

 • eID: € 122
 • Kids-ID: € 108

Spoedprocedure levering in Brussel (loket in de Koloniënstraat 1 in Brussel - vlakbij het Centraal Station):

 • eID: € 159
 • Kids-ID: € 147

Betalen kan met Bancontact, Visa/Mastercard, Google Pay/Apple Pay en Payconiq.

Wat moet je meenemen?

Bij de aanvraag:

 • jouw huidige identiteitskaart
 • een recente pasfoto (max. 1 jaar oud) die voldoet aan de ICAO-normen

Indien je een Kids-ID aanvraagt, dan moet het kind aanwezig zijn bij de aanvraag samen met iemand die het ouderlijk gezag uitoefent (ouder of voogd).

Opgelet: het gemeentehuis is enkel open op afspraak!

Maak een afspraak voor aanvraag eID

Maak een afspraak voor aanvraag Kids-ID

Bij de afhaling:

 • de brief die je thuis ontvangen hebt met de PIN- en PUK-code 
 • je oude identiteitskaart. Als je identiteitskaart verloren of gestolen is, neem dan het vervangingsattest van de politie of van het gemeentehuis mee

Indien je een Kids-ID afhaalt, dan hoeft het kind niet aanwezig te zijn bij de afhaling. 

Opgelet: het gemeentehuis is enkel open op afspraak!

Maak een afspraak voor afhaling eID

Maak een afspraak voor afhaling Kids-ID

Extra informatie

In de eID zit een microchip ingebouwd. Deze chip bevat o.a.

 • een identificatiecertificaat waarmee je jouw identiteit kan bevestigen wanneer je jouw eID in een kaartlezer steekt
 • een handtekencertificaat waarmee je een elektronische handtekening kan plaatsen op elektronische documenten

De algemene voorwaarden betreffende de certificaten op de identiteitskaart vind je hier.

Bij de aanvraag van jouw eID krijg je een brief met jouw PIN- en PUK-code. Deze brief kan je best goed en veilig bewaren.

 • Je hebt jouw PIN-code (Personal Identification Number) nodig om jouw eID te gebruiken via een kaartlezer (vergelijk het met de code van jouw bankkaart of smartphone)
 • Je hebt jouw PUK-code (PIN Unlocking Key) nodig om jouw geblokkeerde kaart vrij te geven (bv. als je na enkele pogingen om aan te melden telkens een verkeerde PIN-code hebt ingetypt).

Als je de brief met de codes bent kwijtgeraakt kan je de PIN- en PUK-code opnieuw aanvragen.

In de volgende gevallen moet je zelf een vernieuwing van de identiteitskaart aanvragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van jouw identiteitskaart
 • als de pasfoto niet meer gelijkend is
 • als jouw naam, voornaam of geslacht wijzigt
 • bij terugkeer na een inschrijving in het buitenland of ambtelijke schrapping

Opgelet: als Belg ben je zelf verantwoordelijk om jouw identiteitsdocumenten te beheren. Het is dus zeer belangrijk om de vervaldatum in het oog te houden. Stel je vast dat de vervaldatum bijna bereikt is (bv. nog 3 weken geldig) en je hebt geen oproepingskaart ontvangen, dan kan je op eigen initiatief een nieuwe identiteitskaart aanvragen. De oproepingskaart kan immers zoek geraakt zijn.

In dringende gevallen is een spoedprocedure mogelijk (1 dag), hieraan zijn echter extra kosten gekoppeld. 

 

Stap 1:

Oproeping

De identiteitskaart wordt automatisch uitgereikt aan alle Belgen van minstens 12 jaar door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Op het einde van de geldigheidsperiode start het gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure. Je ontvangt hiervoor een oproepingskaart. 

Je kan ook op eigen initiatief een identiteitskaart aanvragen bij de dienst Burgerzaken van jouw gemeente.

 

Stap 2:

Identiteitskaart aanvragen

Je meldt zich, na afspraak, persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken met jouw huidige identiteitskaart en een recente pasfoto voor de digitale aanvraag van jouw nieuwe identiteitskaart.

Opgelet: het gemeentehuis is enkel open op afspraak!

Een afspraak maken voor aanvraag kan via aanvragen identiteitskaart of aanvragen Kids-ID

Stap 3:

PIN- en PUK-code ontvangen

1 tot 2 weken na de aanvraag krijg je thuis via de post een brief met de PIN- en PUK-code van jouw nieuwe identiteitskaart.

Stap 4:

Identiteitskaart afhalen

Je meldt zich, na afspraak,  persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken met jouw oude identiteitskaart en de PIN- en PUK-code van jouw nieuwe identiteitskaart. De nieuwe identiteitskaart wordt geactiveerd en afgeleverd.

Opgelet: het gemeentehuis is enkel open op afspraak!

Een afspraak maken voor afhaling kan via afhalen identiteitskaart of afhalen Kids-ID