Echtscheidingsakte - uittreksel

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen. Je kan deze documenten ook aanvragen voor jouw echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Kosten

Gratis

Extra informatie

Aanvraag

Een uittreksel uit de echtscheidingsakte kan men aanvragen op verschillende manieren:

  • Via het loket van Burgerzaken
  • Via het E-loket

Verzending

Het uittreksel digitaal of aan het loket is onmiddellijk beschikbaar.