Echtscheidingsakte - uittreksel

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen. Eventueel kunt u deze documenten ook aanvragen voor uw echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Kosten

Gratis

Stap 1:

Aanvraag

Een uittreksel uit de echtscheidingsakte kan men aanvragen op verschillende manieren:

Stap 2:

Verzending

Het uittreksel aangevraagd aan het loket is onmiddellijk beschikbaar.

Documenten die online aangevraagd werden, krijg je binnen de tien werkdagen via de post toegestuurd.

Verantwoordelijke dienst

Marktplein 9
8520
KUURNE
056 73 71 28
Nu open
08:30 - 12:00
Alles weergeven