Digitale infoborden - aanvraag publicatie

De digitale infoborden hebben tot doel informatie voor de bevolking over te brengen naast de reeds bestaande kanalen (website, Infoblad Kuurne). Elke passant kan op een korte periode de beschikbare info lezen. Activiteiten die worden georganiseerd kunnen zodoende een breder publiek bereiken. Het gemeentebestuur biedt aan de gebruikers van de culturele infrastructuur en organisatoren van evenementen op het grondgebied van de gemeente Kuurne de mogelijkheid om hun activiteit gratis aan te kondigen op deze digitale infoborden, onder de voorwaarden vastgelegd in onderhavig reglement.

Voorwaarden

Voor de opname van de berichten gelden de volgende criteria:

De gevoerde publiciteit mag enkel betrekking hebben op tijdelijke evenementen van socioculturele, caritatieve, recreatieve, toeristische of sportieve aard die in Kuurne plaatsvinden en waarbij de volgende criteria gelden:

 • Niet politiek
 • Niet religieus
 • Niet commercieel
 • Geen activiteiten die kwetsend of discriminerend zijn naar bepaalde bevolkingsgroepen toe

Bijzondere voorwaarden.

Wanneer het noodzakelijk is de belangrijkheid van een bericht te bepalen, wordt rekening gehouden met volgende hiërarchie tussen de berichten:

 • dringende waarschuwingen, politionele berichten, …,
 • berichten van het gemeentebestuur en de gemeentelijke overheden,
 • berichten van andere overheden
 • activiteiten in chronologische volgorde,
 • berichten van algemene aard.

Een bericht kan beperkt worden zowel in tekstruimte (6 lijnen van 16 karakters), verschijningstijd als verschijningsplaats.

Beperkingen

Om de gemeentelijke verenigingen en gemeentelijke initiatiefnemers zoveel mogelijk gelijk te behandelen worden jaarlijks per vereniging of gemeentelijke initiatiefnemer vier kansen tot publicatie verleend.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

De publicatie kan je online aanvragen via het E-loket

Extra informatie

De digitale infoborden bevinden zich ter hoogte van:

 • Marktplein 8, op het plein voor het gemeentehuis ter hoogte van de Oxfam Wereldwinkel,
 • Kattestraat 188, aan de ingang van de parking van de Hippodroom,
 • Boomgaardstraat 168, aan de ingang van de parking van de Hoeve Vandewalle,
 • Brugsesteenweg, ter hoogte van de Sint-Pieterskerk.

Stap 1:

Aanvraag

Aanvragen gebeuren bij het evenementenloket met het daartoe bestemde aanvraagformulier publicatie op infoborden en dit minstens 3 weken voor de geplande activiteit.

De aanvraag bevat minstens:

 • Begin- en einddatum van de activiteit,
 • Naam en identificatiegegevens van de vereniging,
 • Beschrijving van de activiteit,
 • Plaats van de activiteit,
 • Gewenste visuele voorstelling van de activiteit op de infoborden.

Stap 2:

Publicatie

De aanvragen worden ten vroegste 2 weken voor de activiteit op de borden geplaatst. De minimum verschijningstermijn wordt op 1 week vastgesteld.