Belgische nationaliteit - attest

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden
  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Jouw identiteitskaart

Extra informatie

Aanvraag

Je kunt het bewijs op verschillende manieren opvragen:

Verzending

  • Documenten die aan het loket worden opgevraagd, worden onmiddellijk opgemaakt en meegegeven.
  • Na online aanvraag, krijg je het document in je mailbox