Licht-, geluid- en projectiemateriaal - uitlenen

De gemeentelijke jeugdraad van Kuurne verhuurt audiovisueel materiaal. Zowel verenigingen als privépersonen kunnen gebruik maken van de uitleendienst.

Aanbod en reservatie

Voorwaarden

Huurperiode en huurprijs

Materiaal wordt uitgeleend per 5 dagen. De huurprijs omvat een basisbedrag voor deze 5 dagen. Mits afspraak met de Vrijetijdsdienst kan er ook voor een langere periode gehuurd worden.

Wie materiaal ontleent, verklaart zich akkoord met het gebruiksreglement en verbindt zich ertoe het materiaal te hanteren volgens de afspraken en/of handleiding.

Afhalen en terugbrengen

Je haalt het materiaal op eigen kosten af en brengt het terug bij de Vrijetijdsdienst, in een gesloten vervoersmiddel. Dit kan enkel op de afgesproken dag.

Wanneer het materiaal niet tijdig wordt teruggebracht, wordt er per dag een boete aangerekend van 25% van het basisbedrag.

Als er onderdelen (vb. kabel, afstandsbediening, …) ontbreken, krijg je 2 werkdagen de tijd om dat materiaal terug te brengen. Daarna wordt de vervangingswaarde aangerekend.

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot 1 week voor de huurdatum. Daarna wordt de volledige huurprijs aangerekend.

Betalen

Achteraf op basis van een factuur.

Extra informatie