Adreswijziging minderjarige

Als er een minderjarige verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft. Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak is over het hoederecht van het kind.

Voorwaarden

Minderjarig zijn (minder dan 18 jaar zijn)

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaart
  • vonnis (als er al een uitspraak is)
Extra informatie

Aangifte

Een van beide ouders of de voogd komt langs om hun toestemming te geven om het adres van de minderjarige te wijzigen. Er is altijd een handtekening nodig van de ouder die over het hoederecht van de minderjarige beschikt.

Controle door de wijkagent

De wijkagent komt langs en gaat na of de persoon op het aangegeven adres woont.

Aanpassen identiteitskaart

Na het bezoek van de wijkagent biedt de minderjarige zich aan bij de dienst burgerzaken voor de aanpassing van de identiteitskaart. Wie nog niet over een eID beschikt moet een recente pasfoto meebrengen. Wie wel over een eID beschikt, brengt de codes (PIN en PUK) mee.