Aankondiging van evenementen langs de openbare weg - aanvraag

Vaak worden voor de aankondiging van evenementen (fuif, circus, feest, ...) overal bordjes, affiches en wegwijzers geplaatst.

Deze aankondigingen mag je enkel plaatsen als je daarvoor toelating van het College van Burgemeester en Schepenen hebt.

Voorwaarden
  • Deze aankondigingsborden mogen niet geplaatst worden op vluchtheuvels of op rotondes.
  • Ze mogen niet aan verkeersborden, verkeerslichten, wegwijzers, bomen of struiken vastgemaakt worden.
  • Ze mogen in geen enkel geval de verkeersveiligheid in het gedrang brengen.
  • Op de borden moet een verantwoordelijke uitgever vermeld worden.
  • De borden moeten na afloop van de manifestatie onmiddellijk worden verwijderd
Extra informatie

Je dient deze aanvraag ten minste 4 weken voor de activiteit in.

Opgelet

Voor het plaatsen van borden op de gewestwegen, vraag je toestemming aan het District Gewestwegen

Contactgegevens:

District Gewestwegen Regie 312 t.a.v. de heer Freddy Hoste

Kennedylaan 5, 8500 Kortrijk

Tel 056 23 71 80