Aankomstverklaring - aanmelding kort verblijf

Wanneer een vreemdeling (niet EU-burger) voor een kort verblijf (maximum 90 dagen) als toerist of voor familiebezoek naar België komt en in de gemeente verblijft, heeft hij/zij een aankomstverklaring nodig.

Voorwaarden
  • Niet EU-burger
  • Geldig nationaal paspoort (eventueel met geldig visum)
Kosten

Gratis.

Wat moet je meenemen?
  • paspoort (eventueel met geldig visum) of nationaal identiteitsbewijs
  • 1 pasfoto
Extra informatie

Aanmelding

De vreemdeling dient zich binnen de 3 dagen na aankomst in België aan te bieden bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis. Er wordt nagegaan of er een wettige binnenkomst is door controle van het paspoort en eventueel het visum.

De aankomstverklaring wordt opgemaakt en meegegeven.

Opgelet: het gemeentehuis is enkel open op afspraak!

Maak een afspraak voor aankomstverklaring

Vertrek

Wanneer de vreemdeling terug vertrekt, moet dit opnieuw gemeld worden.