Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Dat gebeurt op een actieve manier via de pers, publicaties, het internet, enz. ...

Maar om de openheid en de transparantie van de werking van het gemeentebestuur te bevorderen, voorziet de wetgever de mogelijkheid voor iedereen die dit wenst om bestuursdocumenten te raadplegen. Dit noemen we de passieve openbaarheid. De burger kan zelf aan de gemeente verzoeken bestuursdocumenten openbaar te maken en dit door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen.

Interessant is ook de speciale webstek van de Vlaamse overheid over openbaarheid van bestuur. Je vindt er meer informatie over de toepassing van het bestuursdecreet.

Meer info

Praktisch

Je doet de aanvraag schriftelijk per brief, per e-mail, of je mag ze persoonlijk overhandigen. In de aanvraag staat duidelijk

  • jouw naam en correspondentieadres
  • aangelegenheid waarover het gaat, indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie, de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

Aanvragen om documenten in te kijken, afschrift en uitleg, richt je aan de Algemeen Directeur.