Plaatsen kansspel - aanvraag

Drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse 3) die in hun inrichting een kansspel willen plaatsen (bingo of one ball) dienen hiervoor voorafgaand een vergunning klasse C aan te vragen bij de kansspelcommissie

Bij de aanvraag van de vergunning dient de aanvrager een attest van de burgemeester toe te voegen. De burgemeester verklaart via dit attest dat de drankgelegenheid voldoet aan alle wettelijke voorwaarden voor het uitbaten van een drankgelegenheid.

Je dient als aanvrager te beschikken over een vergunning voor gegiste en/of sterke dranken om het attest te kunnen bekomen.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • aanvraagformulier

  • identiteitskaart

  • uittreksel uit het strafregister (voor inwoners van Kuurne is dit te bekomen via de politiepost van Kuurne)

  • de inrichting moet beschikken over een geldige drankvergunning

Extra informatie

Aanvraag

Meld je aan bij de dienst Lokale Economie met het aanvraagformulier, jouw identiteitskaart en een uittreksel uit het strafregister.

Controle

De dienst Lokale Economie maakt het dossier over aan PZ Vlas, die doen een onderzoek ter plaatse en geven nadien advies.

Goedkeuring

Indien zij een positief advies geven en het uittreksel uit strafregister "goed" is, wordt een vergunning door de Burgemeester afgeleverd.