Drankvergunning - aanvraag

Voor het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken heb je een drankvergunning nodig. Er wordt een uitzondering gemaakt voor occasionele gebeurtenissen of evenementen (deze zijn onderworpen aan andere voorwaarden).

Drankvergunningen dienen aangevraagd te worden bij de dienst ondernemen. Download het aanvraagformulier en bezorg het terug aan de dienst ondernemen met alle nodige documenten.

Als alle bijlagen in orde zijn, wordt het dossier doorgestuurd naar de dienst MIFIN van PZ Vlas. Zij doen een moraliteitsonderzoek. Van zodra het resultaat van het moraliteitsonderzoek gekend is, wordt het dossier voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van het College van Burgemeester en Schepenen.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

dit Ingevuld aanvraagformulier

Samen met onderstaande bijlagen:

  • Kopie elektronische identiteitskaart
  • Kopie aanvraag aan FAVV (Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen)
  • Kopie huurcontract of eigendomsakte
  • Bewijs van verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing
  • Recent uittreksel uit het strafregister waarop duidelijk vermeld staat dat het dienstig is voor (her)opening van een drankslijterij en/of vergunning sterke drank van
    • Uitbater
    • Personen die aan de exploitatie van de slijterij