Niet-commerciële verkoop - aanvraag

De Vlaamse overheid heeft een aparte regeling uitgewerkt voor occasionele verkopen zonder commercieel doel, zoals verkoop met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ten voordele van de natuur, een humanitaire catastrofe, een ramp of bij belangrijke schade.  Je hebt dan de vergunning niet-commerciële verkoop nodig. Het gaat bijvoorbeeld over de  verkoop van pannenkoeken door de jeugdbeweging, de plantenverkoop van Kom op tegen Kanker, ... 

Wanneer je als vzw bijvoorbeeld elke week op de markt staat om iets te verkopen, dan val je onder de wetgeving van ambulante handel en heb je  een 'machtiging ambulante handel' (= leurderskaart) nodig.

Als je niets verkoopt, maar enkel een steunbijdrage vraagt, dan moet je geen vergunning aanvragen. In principe is het niet verboden om mensen in de openbare ruimte aan te spreken en om geld of een gift te vragen, tenminste als je daarbij de openbare orde respecteert. 

Voer je als particulier de actie, dan moet je als particulier de vergunning aanvragen.

Verkoop je in opdracht van een vereniging, dan moet de vereniging voor de vergunning zorgen en jou daarvan een kopie bezorgen.

Wanneer u als ondernemer iets wil doen voor het goede doel, dan moet je ook een aantal zaken in acht nemen. Wil je voor het goede doel producten verkopen dan heb je ook een vergunning niet-commerciële verkoop nodig. De volledige opbrengst boven de kostprijs moet naar het opgegeven doel gaan. Je mag wel de gemaakte kosten aanrekenen. Wil je jouw eigen producten verkopen en de opbrengst schenken aan een goed doel? Overleg zeker met jouw boekhouder hoe je dit boekhoudkundig kan verwerken. Anders kan het zijn dat de fiscus er bij een controle vanuit zal gaan dat je bepaalde inkomsten niet hebt aangegeven. 

Als commerciële onderneming mag u nooit een tombola of loterij organiseren. Wat u wel mag doen, is een wedstrijd uitschrijven waarbij u bijvoorbeeld de kans op winst laat afhangen van een schiftingsvraag. De winstkans van de klant mag nooit enkel en alleen van het toeval afhangen. 

Waar verkopen?

De verkoop mag plaatsvinden op eender welke plaats zolang u van de gemeente toestemming hebt om die plaats in te nemen of van de eigenaar bij het gebruik van een private plaats. 

Waar de vergunning aanvragen?

Wanneer je verkoopactie beperkt is tot één gemeente, dan moet je de vergunning bij die gemeente aanvragen. De gemeente waar de vergunning wordt aangevraagd, evalueert of de verkoop occasioneel is. 

Wanneer de verkoopacties zich uitstrekken over meerdere gemeenten en zonder innames openbaar domein, vraag je de vergunning aan bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) via een mailtje naar reglementen@vlaio.be met vermelding wie je bent, wat je gaat doen, waar, wanneer en voor welk doel.

Wanneer er wel innames openbaar domein zijn, vraag je bij elke gemeente afzonderlijk de vergunning aan.

Toelating FAVV?

Verkoop je occasioneel (max. 5 keer per jaar) voedingsmiddelen, dan moet je niet in het bezit zijn van een toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en hoef je ook geen bijdrage aan het FAVV te betalen.

Voorwaarden
 • De verkoop moet één van de volgende doelen hebben:
  • een menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel
  • de verdediging en promotie van natuur, dierenwereld, ambachten en streekproducten
  • steun bij rampen en belangrijke schade.
 • De verkoop is occasioneel met een niet-commercieel karakter.
 • Bij de verkoop van gereglementeerde producten (vb. voedingswaren) moet men de geldende reglementering naleven. En enkele algemene basisvereisten wat betreft hygiëne blijven geldig.
Kosten

Deze vergunning is gratis.

Wat moet je meenemen?
 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Toestemming van eigenaar indien op Privé-grond