Ambulante handel - standplaats

Wilt u op een plaats op het gemeentelijk domein of op privaat domein gelegen langs het openbaar domein uw producten verkopen? Bijvoorbeeld een kippenkraam, mobiele koffiebar, foodtruck, ... dan heb je toelating nodig. Ook voor ambulante verkoop op privaat domein is voorafgaande toelating van de gemeente vereist. Wens je een standplaats op het grondgebied vang Kuurne, dan dien je deze aan te vragen via de dienst ondernemen. Jouw aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld waarna deze op het college van Burgemeester & Schepenen wordt gebracht. De beslissing wordt jou nadien gecommuniceerd.

Om ambulante activiteiten uit te voeren (openbare markt, deur-aan-deur verkoop, verkoop op de openbare weg of verkoop op evenementen, …) dien je te beschikken over een ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).  Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website van VLAIO waar er heel veel informatie beschikbaar is.

Kosten

De kostprijs van de standplaats wordt bepaald door het retributiereglement.

Wat moet je meenemen?