Omgevingsvergunning voor ondernemers

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de vroegere vergunningen op vlag van stedenbouw/verkaveling, milieu en handel.

Om een onderneming te starten is de kans groot dat je een omgevingsvergunning nodig hebt:

  • Een kleinhandelszaak wil openen of uitbaten van 400m² handelsoppervlakte in een bestaand gebouw of als je een handelszaak wil uitbreiden naar meer dan 400m².
  • Bouw van een nieuwe zaak die meer dan 400m² netto handelsoppervlakte
  • Het verharden van een stuk grond voor bijvoorbeeld een terras, een publiciteitsbord of voor parking.
  • Het plaatsen van een publiciteitsbord
  • De functie van jouw gebouw wil wijzigen
  • Voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten.

Om uitsluitsel of u al dan niet een omgevingsvergunning nodig heeft, informeer je jou bij dienst 'Ruimte & omgeving'. 

De vergunning dient aangevraagd te worden via het digitaal omgevingsloket. Aanmelden met jouw identiteitskaart is niet vereist.

Omwille van het auteursrecht en privacygegevens kan je enkel beperkte informatie online raadplegen. Aan het omgevingsloket in het gemeentehuis kan je alle documenten inkijken. Hiervoor maak je best een afspraak. Zo ben je er zeker van dat er voldoende tijd kan genomen worden voor jouw vragen.