Individueel bezoldigd vervoer

Met het decreet van 29/03/2019 werd de ‘taxivergunning’ en de vergunning vervoer verhuur voertuig met bestuurder’ samengebracht in de vergunning voor ‘individueel bezoldigd vervoer’. De vergunning is geldig in heel Vlaanderen voor een periode van 5 jaar.

De lopende vergunningen voor vervoersdiensten blijven geldig tot de vervaldatum die op de vergunning vermeld staat. Wanneer deze vervallen is, val je onder de nieuwe wetgeving en moet er een nieuwe aanvraag gedaan worden.

Bovendien dienen bestuurders van taxi's te beschikken over een bestuurderspas.

AANVRAAG VERGUNNING VOOR INDIVIDUEEL BEZOLDIGD VERVOER

Een vergunning wordt uitgereikt per voertuig en kost 350 euro per jaar per voertuig (of 250 euro voor ecologische voertuigen, volgens de voorwaarden van het decreet). De vergunning wordt aangevraagd in de stad of gemeente waar het bedrijf zijn exploitatiezetel heeft.

Let op, alle gevraagde documenten dienen aanwezig te zijn alvorens een vergunning uitgereikt kan worden.

 

BESTUURDERSPAS

Bovendien dienen bestuurders van taxi's te beschikken over een bestuurderspas. Deze dient aangevraagd te worden in de stad/gemeente waar je gedomicilieerd bent.