Horecaterras op openbaar domein

Om een eenduidig en duidelijk beleid te hanteren rond de inname van het openbaar domein door horecaterrassen, werd een terrasreglement in het leven geroepen. Het reglement legt enkele regels en afspraken vast inzake veiligheid en beeldkwaliteit.

Een horecaterras aanvragen kan via het omgevingsloket. De aanvraag tot uitbating van een terras op het openbaar domein overeenkomstig de dient minstens 4 weken vooraf schriftelijk te worden ingediend. De aanvraag tot dient volgende documenten te omvatten:

  • technische tekening;
  • een schets van de inplanting;
  • de nodige attesten;
  • eventuele materiaalstalen, foto’s.
  • in voorkomend geval, alle nodige en nuttige documenten

Elke wijziging, vervanging of verlenging maakt steeds het voorwerp uit van een afzonderlijke en expliciete machtiging.

Raadpleeg hier het terrasreglement.

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft het gemeentebestuur opnieuw een afwijking op het terrasreglement toegestaan. Meer info vind je hier.