Uitbreiding terras en afwijkingen op het reglement

Gepubliceerd op donderdag 15 april 2021

Naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis staat het gemeentebestuur opnieuw een afwijking op het terrasreglement toe. Dit reglement komt overeen met wat vorig jaar werd uitgevoerd.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een tijdelijke uitbreiding van de terrassen van horecazaken als coronamaatregel:

 • Startdatum: van zodra de horecazaken open kunnen
 • Einddatum: Kuurne Kermis.
 • De uitbreiding van de terraszone wordt afgebakend d.m.v. nadarhekkens met spandoeken, aangeleverd door het gemeentebestuur.
 • De uitbreiding van de terraszone is de oppervlakte van 2 parkeervakken:
  • Indien parkeerstrook ter hoogte van de zaak: inname van 2 parkeervakken van langsparkeerstrook
  • Indien private parking: inname van 2 parkeervakken van parking
  • Indien op Marktplein en geen parkeerstrook: inname van deel van het Marktplein of van het voetpad/parkeervrije zone.
 • Indien de ondergrond in kasseistenen is, wordt toelating verleend om een houten vloer te leggen.
 • Tijdens de wekelijkse markt wordt toelating gegeven om ook het straatgedeelte in te nemen als terras door houders van terras op het middengedeelte van het Marktplein.

 • Parkeerplaatsen moeten vrijgemaakt worden tijdens de verlofperiode of sluiting van meer dan 2 dagen.

Het terrasreglement (artikels 189 t.e.m. 203 van de algemene politieverordening) blijft van toepassing, met uitzondering van

 • artikel 193: 24u wordt vervangen door 1u.
 • artikel 195: windschermen wordt vervangen door nadarhekkens met door de gemeente aangeleverde spandoeken.

Wens je gebruik te maken van een uitgebreid terras? Geef dan eens seintje via dienst ondernemen. We nemen dan contact op om verder praktische af te spreken. De levering & plaatsing van de nadars is voorzien op 6 & 7 mei.

Let op, de maatregelen opgelegd door het overlegcomité hebben voorrang op het gemeentelijk reglement!