PLAN B-K: openbaar onderzoek ontwerp voorkeursbesluit start

Gepubliceerd op Maandag 18 maart 2024
08 april 202414 juni 2024
bk

De Vlaamse Regering stelde op 26 januari 2024 het ontwerp voorkeursbesluit voor het complex project "Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk" (kortweg PLAN B-K) loopt van 8 april tot en met 14 juni 2024.

De Vlaamse Regering stelde op 26 januari 2024 het ontwerp voorkeursbesluit voor het complex project "Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk" (kortweg PLAN B-K) vast, waarbij het zogenaamd ringtracé wordt aangeduid als voorkeursoplossing. Dit project heeft als doelstelling te onderzoeken welke toekomst het volledige kanaal Bossuit-Kortrijk heeft als vernieuwde waterweg voor goederenvervoer. Met het ringtracé wordt niet alleen het kanaal opgewaardeerd, maar voorziet het project ook de herinrichting van de R8. Het ontwerp voorkeursbesluit wordt nu voorgelegd aan de bevolking via een openbaar onderzoek. Het complex project heeft betrekking op het grondgebied van Avelgem, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne en Zwevegem.

De Vlaamse Waterweg nv is initiatiefnemer van PLAN B-K en dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 8 april t.e.m. 14 juni 2024.  Gedurende deze periode kan iedereen, schriftelijk of digitaal, een reactie formuleren over het ontwerp van voorkeursbesluit en het bijhorende ontwerp geïntegreerd onderzoek. Al deze documenten zijn terug te vinden op planbk.be/bibliotheek.

De reacties dienen schriftelijk of digitaal geformuleerd te worden. Dit kan op de volgende manieren:

  • mail naar openbaaronderzoekplanbk@vlaamsewaterweg.be
  • per brief aan De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Regio West - Guldensporenpark 105 - 9820 Merelbeke
  • via afgifte op het gemeentehuis van Kuurne - omgevingsloket

Infoavond

Tijdens het openbaar onderzoek zal PLAN B-L vier infodagen organiseren waarop iedereen welkom is voor een toelichting. In Kuurne vindt deze plaats op 29 april in het gemeentehuis van 16u tot 20u.  De overige vinden plaats op 23 april bij Ijsbaan De Piste in Kortrijk, 24 april in CC Het Spoor in Harelbeke en 2 mei in het Gemeentepunt in Zwevegem, telkens van 16u tot 20u.

Documenten en info 

Alle officiële documenten, zoals het ontwerp voorkeursbesluit, de ontwerp onderzoeksrapporten en de ontwerp synthesenota vind je terug in de digitale bibliotheek op www.planbk.be

Bekijk gerust ook de rubriek 'veelgestelde vragen' (FAQ) op de website van PLAN B-K. Of contacteer het projectteam PLAN B-K via het contactformulier.