Opening speelzone en buurtgroen 'tStik Seizoenwijk

Gepubliceerd op Maandag 25 maart 2024
opening 'tstik

Bij de start van de lente opende het gemeentebestuur samen met het Regionaal Landschap Leie en Schelde en de inwoners van de Seizoenwijk de nieuwe groene speelzone ’t Stik. Het speellandschap is het resultaat van een participatieproject met de buurt. Er is ruimte voor diverse spelvormen met een leuke mix tussen mens en natuur. 

Nood aan nieuwe speel- en ontmoetingsruimte

In de Seizoenwijk is er een sterke verjonging bezig. Van de 750-tal inwoners in de wijk zijn er zo’n 16,5% jongeren. Om een aangename woonomgeving te creëren is het van belang dat kinderen en jongeren zich thuis voelen en dat ze een plek kunnen vinden dicht bij huis waar ze kunnen spelen en ontspannen. Ook voor volwassenen was er nood aan een mooie openbare ruimte waar je buren kan ontmoeten en genieten in het groen. Op die manier wordt de sociale cohesie versterkt. 

Participatief proces

De gemeente organiseerde een tweetal buurtvergaderingen met volwassenen en kinderen. Vanuit hun wensen en bezorgdheden werd tot een globaal ontwerp gekomen waarbij het terrein opgedeeld wordt in verschillende speelzones: 

  • een zone voor rustig spelen met een glijbaan, speelkeuken en evenwichtselementen
  • een avontuurlijke speelzone met een sliding, mandschommel en ravotheuvel
  • een voetbalzone: deze zone is omgeven door kleine glooiingen om de bal beter binnen te houden. De voetbaldoelen zijn kleiner zodat er op een andere manier gesjot kan worden met minder kans op overvliegende ballen.

Op die manier kunnen alle kinderen aan de hand van diverse spelvormen plezier beleven. Het ontwerp van het terrein en de speeltoestellen werden tijdens een laatste inspraakmoment voorgelegd aan de buurt waarbij ze een score konden geven. Op basis van hun voorkeuren en andere beoordelingscriteria werd uiteindelijk voor de speeltoestellen van de firma Boerplay gekozen. De prijs voor het leveren en plaatsen van de speelelementen is €23 500.

Groen speellandschap

In 2023 werd de herinrichting van ’t Stik gerealiseerd. Er werd gekozen om af te stappen van het oorspronkelijke vlakke terrein en aan de hand van heuveltjes, hellingen, paadjes en verschillende groenelementen een speellandschap te creëren. Op die manier valt er meer te ontdekken en wordt het terrein boeiender om te spelen en te vertoeven. 

Gedurende het gehele proces, van planvorming over inrichting en aanplanten groen, werd samengewerkt met het Regionaal Landschap Leie en Schelde. Het beperkt aantal bomen die sneuvelden kregen een nieuwe bestemming. Door het terrein lopen nieuwe wandelpaadjes. Toegankelijke banken en verplaatsbare picknickbanken nodigen jong en oud uit om hier een rustig te vertoeven. Kuurne investeerde hierin €22 500, bovenop de speelelementen.

Plantdag 

Begin september werd ’t Stik heel wat bomen en struiken rijker. Alle ouders van kindjes geboren tussen 1 november 2021 en 31 oktober 2023 kregen de kans om een boompje te planten in de nieuwe groenzone. Een 350-tal mama’s, papa’s en/of familieleden tekenen present. 

Intussen kregen de bloemenweide, het gras, de bomen en struiken voldoende tijd om aan te sterken. Op die manier creëren we een buurtspeelplein met een leuke mix tussen mens en natuur. We zijn fier dat we bij de start van de lente dit mooi stukje buurtgroen officieel kunnen openen met de buurt. 

Schepen van milieu Annelies Vandenbussche: “ We hebben in Kuurne opnieuw een fijn plekje gecreëerd waar iedereen elkaar kan ontmoeten, van jong tot oud. Een bankje om op te zitten, een boom om onder te zitten, een speelzone voor onze kinderen, natuur waar plezier en genieten voorop staat. Het is een investering in de toekomst.”