Omgevingshandhaving

Gepubliceerd op Maandag 22 januari 2024

Als lokaal bestuur willen we onze stad of gemeente leefbaar houden en over die leefbaarheid waken. In eerste instantie door de regels rond stedenbouw en milieu goed op te volgen en na te leven. Daarom hechten we veel belang aan omgevingshandhaving. Zo stelde de stad of gemeente een prioriteitenlijst voor haar handhavingsbeleid op. Een prioriteitenlijst die de leidraad vormt voor een efficiƫnte en doeltreffende aanpak.

De lijst legt prioriteiten op het vlak van ruimtelijke ordening en milieu vast. Toch volgen we niet alleen overtredingen tegen die prioriteitenlijst op, we screenen en controleren ook proactief. Ook overtredingen die geen prioriteit hebben, stellen we vast en volgen we op. We voeren dus geen gedoogbeleid.

Een gave en gehandhaafde omgeving

De handhavingstaken voeren we uit in samenwerking met lntercommunale Leiedal. Leiedal weet perfect hoe je bouw- en milieumisdrijven het beste aanpakt en beschikt over gekwalificeerd personeel dat als verbalisant ruimtelijke ordening en toezichthouder milieu kan optreden. Die handhavers staan ook in nauw contact met de politie, de stads- of gemeentediensten, de hogere overheid en het parket.

Voor de goede orde

Kortom: heb je als inwoner van de stad of gemeente, of als bedrijf, bouw- of verbouwingsplannen? Informeer dan even vooraf bij de dienst woon- en leefomgeving of je al dan niet een Omgevingsvergunning nodig hebt. 

Goede afspraken maken goede vrienden, en daar wordt iedereen beter van. 

foto van een technisch plan