De toekomst van het Woonpark

Gepubliceerd op Dinsdag 13 februari 2024
CBS poseert aan natuurlijke vijver op site Woonpark

Het voltallige College van Burgemeester en Schepenen (CD&V, NVA, Vooruit & Groen) wil niet dat het woonpark wordt aangelegd ten koste van onze natuur. Afgelopen weekend kwamen heel wat vogelaars naar het Woonpark in Kuurne. Niet voor een openhuizendag maar wel om hopelijk de zeer zeldzame buidelmees te spotten. Het moeilijk te spotten vogeltje maakt zijn nest van pluisachtige plantdelen en koos Kuurne tot zijn favoriet nestje, toevallig ook de naam van de gloednieuwe gemeenteschool. Veel natuurliefhebbers kwamen dan ook van ver om deze vogel te spotten.


Enkele weken terug schaatsten kinderen, jongeren en ouders uit de buurt ook vrolijk op de bevroren plas in het bovenste deel van dit Woonpark. . Op dit natuurlijk overstroombaar gebied bevindt zich altijd water waarop je zelf kan schaatsen als de temperatuur onder het vriespunt zakt. 

Wat is het woonpark?
Het woonpark is een door de gemeenteraad goedgekeurde verkaveling op grondgebied Kuurne – Harelbeke in 2018. Toen al uniek en vooruitstrevend, de verkavelaars kregen namelijk de opdracht te bouwen rond een aan te leggen park met vijver/wadi. 

 

Uitdaging

Maar vandaag blijkt dit geen evidentie meer voor het College van Burgemeester en Schepenen. Het CBS moet sinds 1 januari 2023 rekening houden met geüpdatete pluviale overstromingskaarten van de Vlaamse overheid. En hieruit blijkt dat het deel van de verkaveling (tussen de Grenswachtersweg en de Kleistraat) in (pluviaal) watergevoelige gronden ligt. In de al goedgekeurde verkavelingsvoorschriften staat momenteel dat op dit deel heel wat (meergezins)woningen komen.

Burgemeester Francis Benoit: “Tijd om in te grijpen. Kuurne staat onder zware woondruk. We zijn ingekleurd als stedelijk gebied maar we moeten onze open ruimtes en natuur meer dan ooit koesteren. Groene vingers doorheen de woongebieden verhogen de leef - en woonkwaliteit. Al te veel wordt er voor maximale winsten gegaan. Wij schermen voor het algemeen belang en de toekomst van iedereen die hier woont. We zijn streng maar rechtvaardig. Deze keuze is dan ook unaniem.“


Samen rond de tafel

De gemeente voerde afgelopen anderhalf jaar gesprekken met de ontwikkelaars (Huyzentruyt-Dumobil) van dit onderdeel om te vermijden dat op deze watergevoelige gronden wordt gebouwd. Als gemeente willen we geen vergunningen goedkeuren die later voor de inwoners tal van problemen met zich meebrengen. De laatste maanden werden we helaas met de neus op de feiten gedrukt, waterproblematiek is er om te blijven en zal door de klimaatverandering alleen maar heviger worden. Historisch is deze plek vaak verzadigd met water en door het veranderende klimaat mogen we dit niet zomaar negeren. Als gemeente roepen we de ontwikkelaars opnieuw op om samen met ons rond te tekentafel te gaan zitten om andere oplossingen voor de verkaveling van Huyzentruyt-Dumobil te vinden. We willen toekomstgericht bouwen. Zeker nu blijkt dat er, naast al jaren heel wat schaatspret, ook wat verderop buidelmezen hun thuis vinden.

Schepen Ruimtelijke Ordening Willem Vanwynsberghe: “Als lokale politici moeten we algemeen belang boven particulier belang stellen. Door nieuwe en zeer belangrijke inzichten in overstromingen en watergevoelige gronden, blijkt dat bouwen zoals voorzien in het Woonpark hier onmogelijk is geworden. Achter de schermen kroop al heel wat tijd in dit dossier, nu willen we ook naar buiten komen met ons standpunt. Terug naar de tekentafel om bebouwing in deze zone te vrijwaren en zo veel als mogelijk (natte) natuur in te richten. We gaan, hopelijk samen met de ontwikkelaars en de inwoners voor een WoonPARK 2.0!”

De gemeente Kuurne was in 2018 een van de eerste gemeentes in Vlaanderen die een WUG verankerde met de verplichting dat er niet mag gebouwd worden tot 2040. De schaarse open ruimte is belangrijk.

Contact

Directeur wonen & omgeving  Sofie Haspeslagh – sofie.haspeslagh@kuurne.be 

Schepen van Ruimtelijke Ordening Willem Vanwynsberghe – willem.vanwynsberghe@kuurne.be – 0470 65 29 20

Burgemeester Francis Benoit – francis.benoit@kuurne.be – 0486 24 83 64