Nest wordt naam van nieuwe school op Hippodroomsite

Gepubliceerd op Donderdag 08 februari 2024
nest

Donderdag 8 februari maakte de gemeente de naam van de nieuwe school op de Hippodroomsite bekend: Nest. De naam werd gekozen na een participatietraject met inwoners, leerlingen en medewerkers van de huidige scholen Pienter en Wijzer. Ook de Centrumschool wordt omgedoopt tot Centrum. Met een nieuwe identiteit stomen de gemeentescholen zich klaar voor de toekomst. 

Naamgevingswedstrijd

De gemeentescholen Pienter en Wijzer fusioneren binnenkort tot één school met polyvalente sporthal op de Hippodroomsite. De afwerking van de nieuwe school zit in de laatste rechte lijn. Nog één belangrijk element ontbreekt echter vandaag: een nieuwe naam en identiteit. 

Eind 2022 lanceerde de gemeente een naamgevingswedstrijd. In totaal ontvingen we 82 inzendingen, dit zowel van leerlingen, onderwijsmedewerkers als inwoners. Een jury boog zich over de voorstellen samen met een delegatie van de leerlingenraad, ouderraad en het medewerkersteam. De uiteindelijke keuze viel voor NEST.

Burgemeester en bevoegd voor communicatie Francis Benoit: “Ook scholen verdienen een sterk merk en branding. Als gemeente kiezen we bewust voor eigentijdse communicatie, dit in participatie met de scholen. We investeerden hierin door samen te werken met een extern bureau. Het resultaat is schitterend en bekt bovendien ook goed.“

Schepen van onderwijs Jan Deprez: “Als bestuur kozen we voor een participatietraject waarbij de leerlingen, leerkrachten, ouderraden, Kuurnse inwoners de kans kregen om een naam voor de nieuwe school te bedenken.  Door de gebruikers hierbij te betrekken en met hen rekening te houden, creëren we zo gedragenheid van de nieuwe naam binnen het team.”

Nest

De nieuwe naam Nest is gestoeld op volgende elementen:

  • Nesten is de Nederlandse benaming van ‘units’, een nieuwe vorm van onderwijsruimte waarbij er afgestapt wordt van de klassieke leslokalen naar modulaire ruimtes. Dit werd vertaald in het ontwerp van de nieuwe school. 
  • Nesten is een pedagogische visie waar ingezet wordt op groepsverbondenheid, het laten groeien van leerlingen en waarbij men finaal tot sterk leren komt.
  • Een nest is een geborgen omgeving om te groeien en uit te vliegen. De school wil een warm en veilig nest zijn. Een nest vind je vaak terug in een groene omgeving, een verwijzing naar de groene speelomgeving rond het nieuwe gebouw.

De naam ‘Nest’ werd ingestuurd door Kamie Vercruysse uit het eerste leerjaar Wijzer en het kernteam van Pienter en Wijzer. De naam biedt bovendien heel wat mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan in de schoolomgeving. De vroegere klassen worden nieuwe nestjes. 

Directeur van Nest Philip Vertriest: “Nest wordt een broedplaats voor kennis en persoonlijke ontwikkeling. Elk kind krijgt er de ruimte om zijn talenten maximaal te ontplooien.”

Centrum

Ook de andere gemeentelijke ‘Centrumschool’ wordt niet vergeten in dit verhaal. Momenteel krijgt de speelplaats een groene make-over. 4400 m² beton gaat er op de schop voor groen, water en creatieve speelruimte. De nieuwe omgeving vormt een ideaal moment om met een nieuwe, toekomstgerichte identiteit naar buiten te treden. Omdat de naam Centrumschool al decennia lang ingeburgerd is, werd gekozen voor ‘Centrum’.

Vooruitstrevende, creatieve huisstijl 

De gemeente ging eind 2023 in zee met communicatiebureau GBL uit Heule om de nieuwe schoolidentiteiten visueel in de markt te zetten. 

Er werd gezocht naar twee complementaire en evenwaardige merken die herkenbaar zijn in het Kuurnse onderwijslandschap. Het gebruik van grafische, modulaire elementen laat toe om creatief te communiceren naar zowel onze kleinste kleuters tot jonge tieners. 

Het is een rijke huisstijl met veel variatie zodat medewerkers van de scholen er zelf creatief mee aan de slag kunnen. Het lettertype, de zwarte letters en het punt stralen kracht en zelfzekerheid uit. 

Opening en verhuis

De officiële opening van ‘Nest’ is voorzien woensdag 29 mei. Piefke (Pienter) en Wieske (Wijzer) gaan dan trouwen en zich vestigen in hun nieuw nestje. Meer info volgt. In juni kunnen de medewerkers en leerlingen kennismaken met hun nieuwe school en de eerste dozen inpakken en verhuizen. Op 22 juni vindt het schoolfeest van Pienter en Wijzer plaats in hun nieuwe Nestje. 

Meer info over NEST

  • Toekomstgerichte school op maat van de plek

Het consortium TV Alheembouw nv en architecten B2Ai stond in voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe school met sporthal. Belfius coördineert. De nieuwe school werd gerealiseerd op de oude ‘steentjesparking’, een terrein van 10.000 m² nabij de paardenrenbaan ter hoogte van de Kattestraat nr.28. De school biedt plaats aan zo’n 300 leerlingen, een 120-tal kleuters en 180 lagere schoolkinderen. Het ontwerp is gebaseerd op het onderwijsmodel van de toekomst. Er wordt afgestapt van de traditionele klassen en resoluut gegaan voor open en modulaire ruimtes, met verschillende in- en uitgangen. Elke vierkante meter wordt optimaal benut.

  • Vordering werken

De bouw van de nieuwe school zit op schema. Eind september ’22 startte Alheembouw met de grondwerken. Begin januari ’23 legden we samen met leerlingen de eerste steen van hun nieuwe school. Begin juni ’23 plantten we de meiboom met alle leerlingen toen we het hoogste punt bereikten. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de binnenafwerking. De omgevingswerken zijn volop aan de gang. De oplevering wordt voorzien eind april-mei.

  • Kostprijs

De kostprijs van de school bedraagt 6 945 000 euro, exclusief BTW en omgevingswerken. Kuurne investeert ongeveer 3 000 000 euro, het overige wordt gesubsidieerd via AGION.