Mondiale raad

Wat doet de mondiale raad?

De Mondiale Raad Kuurne (vroeger: Noord-Zuidraad Kuurne) is sedert 2 april 2007 erkend als gemeentelijke adviesraad, ter bevordering van het gemeentelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.  De raad heeft als doelstelling het bevorderen van een verdraagzame, op solidariteit gerichte, respectvolle en multiculturele samenleving, een bijdrage te leveren aan een objectieve beeldvorming over het Zuiden en de Noord-Zuidverhoudingen.  Tevens wil de raad in het globaal gemeentelijk beleid, meer oog hebben voor de structurele aspecten van de Noord-Zuidthematiek.

Het thema noord-zuid dekt op vandaag de lading niet meer. Daarom willen we de noord-zuid raad dan ook laten evolueren naar een Mondiale Raad voor Kuurne, waarbij we de werking ruimer opentrekken en veel nauwer gaan samenwerken met burgers, het middenveld, het bedrijfsleven en andere adviesraden. Hierbij stellen we als doel om vanuit de basis, het lokale bestuur aan en bij te sturen, gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De Mondiale Raad organiseert verschillende activiteiten: schrijfmarathon, dag van de Vrede, mondiaal café, filmvoorstelling, etc.

Huidige samenstelling

Hoeveel vergaderingen?

  • Algemene vergadering: 6 maal per jaar
  • Werkgroepen: 9-tal per jaar (afhankelijk per activiteit)

Meer info?

Sociaal Huis Kuurne, 056 73 70 11, sociaalhuis@kuurne.be

www.mondialeraadkuurne.be