Lokaal Overleg Kinderopvang

Het lokaal overleg kinderopvang werd opgericht ter bevordering van het gemeentelijk beleid inzake kinderopvang. Het is een overlegplatform tussen enerzijds de beleidsinstanties en anderzijds de bevolking in al haar verschijningsvormen aangaande de materie kinderopvang in de gemeente: kinderopvanginitiatieven, scholen, ouderraden, jeugdraad, Gezinsbond, ouders, etc.

Een doelstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang is advies geven aan het lokaal bestuur in kader van het gemeentelijk beleid inzake kinderopvang, bijvoorbeeld over de voor-en naschoolse opvang, subsidiëring voor onthaalouders, kinderarmoede, etc.

Daarnaast organiseren ze jaarlijks gratis vorming voor alle Kuurnse kinderopvanginitiatieven.

Huidige samenstelling