Leegstand

Leegstand bij woningen en gebouwen kleiner dan 500m²

Gebouwen op percelen kleiner dan 500m² en woningen (ongeacht hun grootte) die minstens 1 jaar leeg staan of niet in gebruik zijn als hoofdverblijfplaats, worden gezien als leegstand. De leegstand van een woning of gebouw wordt objectief vastgesteld door de gemeente die hiervoor beroep doet op de technisch adviseurs van de intergemeentelijke samenwerking Woonwijs.

In eerste instantie ontvangen de eigenaars een vermoedensbrief leegstand, waarbij het vermoeden van leegstand kan weerlegd worden. Is er effectief sprake van leegstand, dan wordt deze vaststelling geformaliseerd in een administratieve akte, die aan de eigenaars wordt toegestuurd. Je hebt als eigenaar, na ontvangst van de akte, een maand de tijd om beroep aan te tekenen tegen de opname opname in het gemeentelijk leegstandsregister.

Meer informatie over de inventarisatie, vindt u hier.

Wanneer een pand een volledig jaar in het leegstandsregister is opgenomen, moet de eigenaar een  leegstandsheffing betalen. Deze heffing verhoogt jaarlijks tot een maximaal bedrag van 4800 euro en dit tot het pand uit het register wordt geschrapt. Er zijn hierop enkele uitzonderingen of vrijstellingen (rusthuisverblijf, renovatie, …) die je als eigenaar kan aanvragen. Eigenaars van een pand dat in aanmerking komt voor een heffing, worden telkens in het najaar uitgenodigd om een eventuele vrijstelling aan te vragen.

Het belastingreglement inzake leegstand, kunt u hier vinden.

Om een pand uit het register te laten schrappen, moet de eigenaar zelf een verzoek tot schrapping richten aan de gemeente. Hij moet dan kunnen bewijzen dat het pand opnieuw in gebruik werd genomen voor een periode van minstens 6 maanden, van functie wijzigde (via een stedenbouwkundige vergunning) of gesloopt is. Let wel, woningen die op de inventaris staan komen in aanmerking voor het recht van voorkoop.

Leegstaand en/of verwaarlozing bij bedrijfsruimten groter dan 500m²

Voor leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten groter dan 5 are heeft de Vlaamse regering een afzonderlijke regelgeving uitgewerkt: het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Meer info vindt u hier: https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/46820

Bekendmaking lijst leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten - 24/09/2021-05/10/2021

Maak een afspraak in het woonloket voor meer info