Herinrichting groenzone Molenwijk

groenzone

Binnenkort pakt de gemeente in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen het buurtgroen van de Molenwijk aan. Doel? De beeldkwaliteit, belevingswaarde en biodiversiteit verhogen.

Ingrepen

De voornaamste ingrepen zijn het uitbreiden van de speelheuvel, het afbakenen van het trapveldje, het aanplanten van hagen, heggen, houtkant en speelbosjes met streekeigen groen en het voorzien van inheemse hoogstambomen als schaduwboom. Wij voorzien ook bloemen (bloembollen of inzaaien) en bessenstruiken. Er komt een wilgenhut en wilgentunnels met wilgentenen. Gazonpaden zullen de bereikbaarheid van de bestaande poortjes en de toegang tot het centrale plein verbeteren.

Door op verscheidene plaatsen een extensief maaibeheer toe te passen, zetten wij in op een meer duurzaam, klimaatvriendelijk en ecologisch maaibeheer. Op sommige plekken maaien we minder en laten wij het gras groeien in plaats van het regelmatig af te maaien. Zo droogt de bodem minder snel uit, krijgen bloemen, grassen en planten de kans om te groeien en trekken wij op die manier meer bijen, hommels, sprinkhanen, kevers, vogels, andere insecten en zoogdieren aan.

We hebben zo ook minder afval en moeten we minder maaisel afvoeren.

Tegen de aangelande percelen wordt steeds een netheidsstrook (gazon) van minstens 1 meter gerespecteerd.

Infomarkt en plantdag

De buurbewoners kregen toelichting tijdens een infomoment op 16 oktober. De aanleg gebeurt tijdens de plantdag voor de kinderen geboren in 2019, 2020 en 2021. Dan worden de bomen (Veldesdoorn, Boskers, Notelaar, Winterlinde, Hazelaar, Zwarte els, Wilde lijsterbes, Zomereik en Boswilg), struiken (Vlier, Haagbeuk, Wilde liguster, Gelderse roos, Sporkehout Gele kornoelje) en bessenhagen (Kruisbes, Zwarte bes, Aalbes, Stekelbes en Framboos) aangeplant. Voordien legt de gemeente de speelheuveltjes aan.

Meer nieuws