GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Documenten zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de stedenbouwkundige verordeningen, de verkavelingen, de belangrijke stedenbouwkundige vergunningen worden er besproken en geadviseerd. De GECORO van Kuurne bestaat uit een aantal stemgerechtigde leden. Minstens vier van die leden dienen deskundig te zijn op gebied van ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.

Huidige samenstelling