Fuifbuddy - opleiding

In Kuurne vinden jaarlijks een tiental fuiven, een vijftal muziekfestivals en heel wat andere evenementen plaats. En dan vergeten we nog even de bruisende Ezelsfeesten. Veiligheid in en rond de zaal of de openluchtlocatie is van cruciaal belang voor een goed verloop van die risico-evenementen.

Je bent als organisator eindverantwoordelijke voor de veiligheid. Je weet dan maar beter waar je aan toe bent. Zonder de nodige bagage kan er immers heel wat mislopen.

En net die bagage willen we jou als (jeugd)vereniging meegeven in onze opleiding fuifbuddy.

Verloop van de opleiding

De fuifbuddy-opleiding bestaat uit 4 sessies. De sessies vinden plaats in de vergaderzaal van de Sint-Pieterszaal (eerste verdieping).

Zaterdag 18 november 2023 Zaterdag 25 november 2023 Zaterdag 2 december 2023 Zaterdag 9 december 2023
       
9.30u-12.30u 9.00u-10.30u 9.30u-11.30u 9.30u-12.30u

Hoe organiseer ik een veilig evenement?

(to do’s voor de organisator; wetgeving m.b.t. promotie, alcohol, roken, geluidsnormen; veiligheidsmaatregelen in een zaal …; gebruik van het digitaal evenementenloket)

dhr. Stijn Verstraete

(evenementencoach)

Vrijwilligers als security

(Preventie, risicoanalyse en –beheersing; wetgeving rond vrijwilligers, vrijwilligers als security, private veiligheid en persoonscontrole)

dhr. Ward Cuvelier

(PZ Vlas)

Brandpreventie bij evenementen

(Vurige evenementengids, toegankelijkheid hulpdiensten, evacuatie, brandveilige inplanting en inrichting …)

dhr. Filip Rabaut

(Hulpverleningszone Fluvia)

EHBO op fuiven

(de vier stappen van eerste hulp, alarmering, wondverzorging, alcohol- en drugsintoxicatie)(Rode Kruis, afdeling Kuurne)

  10.30u-12.30u 11.30u-12.30u  

 

Drugproductinfo en hoe om te gaan met druggebruik(ers)

dhr. Jari Amerijckx

(PZ Vlas)

Safe Party Zone

(als label, als draaiboek/ procedure, als softwarepakket)

dhr. Stijn Verstraete (evenementencoach)

 

 

Voorwaarden

Om de rol van fuifbuddy te kunnen opnemen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 18 jaar oud zijn,
  • een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging die de fuif of het risico-evenement organiseert,
  • voldoen aan de (persoons)voorwaarden, bepaald in artikel 24 en 61 van de wet van 02 oktober 2017 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid,
  • beschikken over een geldig attest 'fuifbuddy' van de gemeente Kuurne, na het volledig volgen van de opleiding tot fuifbuddy.

Je moet aan alle sessies deelnemen om een attest te behalen. Dat attest is daarna 3 jaar geldig.

Wie na die 3 jaar zijn attest wil verlengen, moet een herhalingssesie volgen.

Kosten

Deze opleiding is volledig gratis. Ook de koffie en de ontbijtkoeken waarmee we elke sessie beginnen, en de drankjes tussenin, zijn op kosten van het gemeentebestuur.

Extra informatie

Verplicht of meerwaarde?

Het inzetten van fuifbuddy’s is verplicht bij risico-evenementen zowel in de gemeentelijke culturele infrastructuur als in openlucht . Je moet minstens 2 fuifbuddy’s inzetten maar dat mogen er altijd meer zijn. En zeg nu zelf, weten hoe je in een onveilige of probleemsituatie moet optreden, dat is zonder meer zinvol, altijd een meerwaarde dus!

Inschrijven

Om praktische redenen beperken we het aantal deelnemers in een opleidingsreeks tot een 15-tal. Inschrijven is dus de boodschap.

Presentaties en teksten die tijdens de opleidingen aan bod komen

Safepartyzone   Vrijwillige security

Brandveilige events   Veilig organiseren   EHBO

Druggebruik en -verkoop herkennen   Drugs