Fuifbuddy - opleiding

In Kuurne vinden jaarlijks een tiental fuiven en een drietal muziekfestivals plaats. En dan vergeten we nog even de bruisende Ezelsfeesten. Veiligheid in en rond de zaal of de openluchtlocatie is van cruciaal belang voor een goed verloop van die risico-evenementen.
Je bent als organisator nog steeds eindverantwoordelijke voor de veiligheid. Je weet dan maar beter waar je aan toe bent. Zonder de nodige bagage kan er immers heel wat mislopen.
En net die bagage willen we jou als (jeugd)vereniging meegeven in onze opleiding fuifbuddy.

Voorwaarden

Alle verantwoordelijken binnen een vereniging die wel eens een fuif/optreden organiseren in Kuurne. Wie de cursus wil volgen, moet minstens 18 jaar zijn en een blanco strafblad bezitten. Opgelet! Je kan enkel als fuifbuddy fungeren op evenementen van verenigingen waar je zelf lid van bent!

Je moet aan alle sessies deelnemen om een attest te behalen.

Kosten

gratis

Extra informatie

Verplicht of meerwaarde?
Het inzetten van fuifbuddy’s bij risico-evenementen zowel in de gemeentelijke culturele infrastructuur als in openlucht is verplicht. Je moet minstens 2 fuifbuddy’s inzetten maar dat mogen er altijd meer zijn. En zeg nu zelf, weten hoe je in een onveilige of probleemsituatie moet optreden, dat is zonder meer zinvol, een meerwaarde dus!

Wanneer?
De opleiding bestaat uit 3 sessies. Deze gaan door in het najaar, telkens in de voormiddag.