Feestelijke opening Nest

Gepubliceerd op Woensdag 29 mei 2024
nest

Woensdag 29 mei 2024 opende het gemeentebestuur samen met Viceminister-president Hilde Crevits in aanwezigheid van de kinderen en bouwpartners de nieuwe gemeentelijke school NEST. Deze realisatie vormt samen met de centrumvernieuwing het speerpunt van deze legislatuur. 

Wat vooraf ging …

Eind 2019 stelde het gemeentebestuur haar meerjarenplan ‘2020-2025’ voor. Twee ambitieuze projecten stonden voorop: een nieuw groen, bereikbaar en levendig centrum en een nieuwbouw voor de verouderde gemeentelijke scholen Pienter en Wijzer op de Hippodroomsite. Deze laatste investering was noodzakelijk door de verouderde en te krappe infrastructuur van de huidige gemeentelijke scholen Pienter en Wijzer. 

Vandaag, vijf jaar na de aankondiging en twee jaar na de eerste spadesteek, is het gemeentebestuur trots om de deuren van deze toekomstgerichte school met polyvalente sportzaal, te kunnen openen. 300 leerlingen, een 120-tal kleuters en 180-tal lagere schoolkinderen, vinden er vanaf september hun nieuwe thuishaven. Maar ook Kuurnse sporters kunnen er binnenkort terecht …

Burgemeester Francis Benoit: Vandaag wordt Nest geboren. Een nieuw gebouw. De ziel van Nest - de kinderen, leerkrachten, personeel, ouders, grootouders komen eraan vanaf 1 september. Hier gaan duizenden Kuurnse kinderen hun toekomst tegemoet. Niet alleen kennisoverdracht maar ook een plek om zich goed te voelen. Thuis - een eigen Nest maken. Vandaag is minister Crevits, bevoegd voor welzijn en met een grote liefde voor onderwijs, hier aanwezig. Welzijn en onderwijs, een kruisbestuiving van thema’s waar op gebouwd kan worden. De infrastructuur is er, maar nu start de echte bouw. Een toekomst voor Kuurne met de dromen van morgen.”

Schepen van Onderwijs, Jan Deprez: “We vieren vandaag een bijzondere mijlpaal.  De leerlingen en leerkrachten van Pienter en Wijzer krijgen een nieuwe warme thuis. “Nest” wordt vandaag geopend en werd ontworpen met de visie dat we een gezonde geest in een gezond lichaam belangrijk vinden. En die droom is werkelijkheid geworden. Nest biedt de mogelijkheid om in de toekomst ons gemeentelijk onderwijs naar een hoger niveau te tillen maar ook om de gezondheid en het welzijn van onze burgers te bevorderen.”

Toekomstgerichte school op maat van de plek

De nieuwe school werd gerealiseerd op een braakliggend terrein van 10 000 m² nabij de paardenrenbaan. Het consortium TV Alheembouw nv en architecten B2Ai stond in voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe school met sporthal. Belfius coördineerde. 

Het gebouw speelt maximaal in op de omgeving en de verdere uitbouw van het landschapspark rond de hippodroom. Het ontwerp is gebaseerd op het onderwijsmodel van de toekomst. Er werd afgestapt van de traditionele klassen en resoluut gegaan voor open en modulaire ruimtes, met verschillende in- en uitgangen. Elke vierkante meter wordt optimaal benut. 

Architecte en partner B2Ai Julie Vanmoortel: “Het kruisvormig plan maximaliseert de interactie tussen de omgeving en het gebouw. De positie van het gebouw zorgt ervoor dat er rondom het gebouw diverse buitenruimtes ontstaan die gelinkt kunnen worden aan de ruimtes binnenin.

De polyvalente ruimte vormt het hart van de school. Het is een echte speelzone met ruimte voor beweging, spel en ontspanning. Van hieruit wordt de school opgedeeld in verschillende zones die de leerlingen een gevoel van kleinschaligheid en geborgenheid geven. Het plan is open, modulair en flexibel invulbaar. Dit resulteert in een toekomstgericht gebouw dat kan inspelen op de veranderende noden in de toekomst. De school vormt een dynamisch, open leerlandschap met ruimte voor collectief en individueel leren, inclusie en diversiteit.”

Burgemeester Francis Benoit: “Nest is een gebouw voor de toekomst. Mooier kan je niet hebben als het een school is . Onderwijs maar ook andere actoren samen brengen.”

Groene buitenomgeving

Ook de buitenaanleg speelt hierop in en oogt indrukwekkend: veel groene speelruimte met natuurlijke spelelementen en weinig verharding. Dit is niet alleen positief voor de biodiversiteit en klimaatadaptatie maar bevordert ook het spel en de verbeelding bij de kinderen.

Doel is om de speelplaats stapsgewijs open te stellen voor de buurt en andere gegadigden.

Polyvalente sporthal 

Het gebouw omvat eveneens een polyvalente sporthal, het Sportnest. Overdag kunnen leerlingen er sporten, buiten de schooluren wordt ze opengesteld voor andere recreatieve sporten of zomerkampen. Er is een aparte toegang voorzien met lockerruimtes en kleedkamers.  

Veilige schoolomgeving

Kinderen en ouders worden zoveel mogelijk gestimuleerd om te voet, met de fiets of de step te komen.  Een prominente fietsenberging aan de hoofdingang van het gebouw speelt hierop in. Veilige fiets- en wandelwegen via onder meer de parking van de Kubox en de Koning Boudewijnstraat moeten de verkeersdruk ter hoogte van de ingang van de school ontlasten. 

Kostprijs

De kostprijs van de school bedraagt 8 miljoen euro inclusief btw. Kuurne investeert ongeveer 3 miljoen euro, vijf miljoen euro wordt gesubsidieerd via AGION.

Klaar voor de toekomst

De bouw van Nest vormt een belangrijke eerste stap om de site van 18 ha rond de renbaan een nieuwe dynamiek te geven. We gaan voor een nieuwe multifunctionele hotspot in onze gemeente, ten dienste van iedereen. 

De medewerkers en leerlingen verlaten eind juni de schoolgebouwen Pienter in de Sint-Pietersstraat en Wijzer in de Koning Boudewijnstraat. De gemeente heeft beslist om de site van Pienter te koop aan te bieden via een procedure met een aantal vereisten. De gemeenteschool Wijzer zal de gemeente behouden. Vanaf september krijgen de Koninklijke harmonie Moed en Vlijt, het popkoor, de drumband samen met Kind en Gezin er hun thuishaven. Ook de buurt kan er elkaar nog ontmoeten tijdens activiteiten. Op langere termijn bekijkt de gemeente wie nog onderdak kan krijgen in functie van een duurzaam en polyvalent gebruik van de site. 

Directeur van Nest Philip Vertriest: “Dit prachtig gebouw zal enkel stralen als er binnenin sterk onderwijs wordt geleverd.  Want de uitdagingen in het Vlaams onderwijs zijn niet min. We gaan ervoor. Laten we onze kinderen de vleugels geven die ze nodig hebben om hoog te vliegen. Ik wil mijn dank uitspreken aan iedereen die deze realisatie heeft mogelijk gemaakt. Aan het gemeentebestuur voor hun steun en visie, aan de architecten en bouwheren voor hun vakmanschap en aan de buren voor hun geduld en steun tijdens de bouw. En natuurlijk, een speciale dank aan de collega’s, de leerkrachten en het ondersteunend personeel, die dag in dag uit hun best doen om onze kinderen het beste onderwijs te bieden. Laten we onze kinderen de vleugels geven die ze nodig hebben om hoog te vliegen.”