Conformiteitsattest

Bent u verhuurder en wenst u een officieel bewijs van de goede kwaliteit van uw huurwoning?

Het conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woning voldoet aan de opgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Hiermee wordt bevestigd dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Het attest is niet verplicht en kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar-verhuurder. In principe blijft het attest 10 jaar geldig.

Als evenwel uit het kwaliteitsonderzoek blijkt dat de woning/kamer ongeschikt of onbewoonbaar is, wordt de eigenaar aangespoord om de nodige herstellingen aan de woning/kamer uit te voeren. Zoniet kan dit leiden tot een besluit van ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. Een bestaand conformiteitsattest vervalt onmiddellijk als de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard. Hier hangen boetes aan vast.

De verhuurder kan dit attest gratis aanvragen aan het woonloket.