Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is een gratis attest dat door de gemeente wordt afgeleverd en waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de minimale woningnormen betreffende veiligheid, gezondheid en stabiliteit.  Het conformiteitsattest garandeert zowel verhuurder als huurder dat de woning voldoet aan de kwaliteitsvereisten en geen ernstige gezondheids- of veiligheidsrisico’s vertoont. Het conformiteitsattest vermeldt eveneens het aantal personen waarvoor de woning geschikt is (bezettingsnorm). Kortom, het conformiteitsattest biedt u, naast de huurovereenkomst en de plaatsbeschrijving, een bijkomende zekerheid.

Verplichting

Om de woonkwaliteit te verbeteren, wordt het conformiteitsattest in Kuurne vanaf 1 juli 2022 verplicht voor huurwoningen. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd volgens het bouwjaar van de woning, waarbij de verplichting eerst zal gelden voor de oudste woningen. In een eerste fase zijn dit de huurwoningen met bouwjaar 1945 en vroeger. Eigenaars die een woning verhuren die in 1945 of eerder werd gebouwd, zullen vanaf 1 juli 2022 over een conformiteitsattest moeten beschikken wanneer de woning te huur wordt aangeboden. Zonder dit attest mag de woning immers niet meer opnieuw verhuurd worden. Woningen die verhuurd worden zonder conformiteitsattest, worden opgenomen op een gemeentelijke inventaris voor woningen zonder conformiteitsattest.

Bouwjaar volgens kadaster*

Conformiteitsattest verplicht bij nieuwe verhuring vanaf

1945 en ouder

1/7/2022

1946 tem 1970

1/1/2026

1971 tem 1990

1/1/2029

Alle woningen

1/1/2032

* U kan het bouwjaar van uw woning nagaan op 'MyMinFin' onder de rubriek 'Mijn woning'.

Procedure

  1. De verhuurder vraagt het gratis attest aan in het woonloket. Dat kan eenvoudig via het online formulier of via het papieren aanvraagformulier. Dit laatste kunt u persoonlijk afgeven in het woonloket of bezorgen via woonloket@kuurne.be
  2. Een technisch adviseur komt vervolgens op afspraak langs in de woning en beoordeelt de kwaliteit van uw woning en eventueel de kwaliteit van het gebouw waarin uw woning zich bevindt (vb. bij een appartement, studio of kamer). De woningcontroleur doet dit aan de hand van het technisch verslag, een controlelijst waarin eventuele gebreken worden aangeduid. Dit heet het conformiteitsonderzoek. Een woning voldoet wanneer er maximaal 6 kleine gebreken worden vastgesteld.
  3. Tijdens het onderzoek wordt u verder geĂŻnformeerd waaraan de woning moet voldoen. De technisch adviseurs geeft advies met mogelijke oplossingen voor de gebreken die er zijn. Ook nadien is de technisch adviseur beschikbaar voor vragen.
  4. Indien de woning voldoet, wordt een conformiteitsattest opgemaakt. Is de woning nog niet helemaal in orde, dan moeten er een aantal resterende gebreken worden opgelost voordat er een conformiteitsattest kan worden opgemaakt
  5. Het attest heeft een standaard geldigheidsduur van 10 jaar. Indien er in de woning resterende gebreken rond vocht worden vastgesteld, dan blijft het conformiteitsattest 5 jaar geldig.

 

Wanneer een woning verhuurd wordt zonder conformiteitsattest en nadien blijkt dat de woning ongeschikt of onbewoonbaar is, dan kan dit leiden tot een besluit van ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. Hierover leest u meer op deze pagina.

Wilt u graag zelf nagaan of uw woning aan de eisen voldoet, dan kan je dit nagaan aan de hand van deze vereenvoudigde checklist. Het volledige technische verslag kunt u raadplegen op de website van Wonen-Vlaanderen

De gemeente ondersteunt u hierbij met de gemeentelijke renovatiepremie voor eigenaars-verhuurders en het aanbod van de renovatiecoach.

Op 9 juni 2022 ging een infomoment door rond deze verplichting. U vindt de presentatie van dit infomoment hier terug.

 

Maak een afspraak in het woonloket voor meer info